Show simple item record

Improvement of financial planning in trading company

dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorMazanec, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:38:23Z
dc.date.available2018-10-21T19:38:23Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationMAZANEC, M. Návrh zlepšení finančního plánování v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other7023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25179
dc.description.abstractFinanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a tím umožnilo vytipovat také příčiny a možné důsledky dané situace. Pokud má být podnik ekonomicky úspěšný, musí být finanční analýza a efektivní finanční plánování součástí komplexního finančního řízení podniku, protože tím je zajištěna zpětná vazba mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a následné skutečnosti. Tato finanční analýza je zaměřena na odhalení slabých a silných stránek podniku. Údaje použité v této práci jsem čerpal z volně dostupných podnikových výročních zpráv a z poskytnutých interních materiálů. Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat finanční hodnocení podniku z výsledků finanční analýzy, za pomoci zkušeností získaných studiem na VUT v Brně.cs
dc.description.abstractThe financial situation and financial economy could be controlled by a whole range of indicators in the time progress and context so that the evaluation of the situation may reflect the whole economic state of the company and enable to point out causes of the actual situation. If the company shall be economically succesful, the financial planning and analysis has to be a part of the complex of the company´s financial management, because it provides a feedback between the expected effect of managing decisions and present. This diploma work is focused on detection of weak and strong characteristics of the company. All datas used in analysis are taken from the public sources and internal company documentation. The point of my diploma thesis was to present a financial analysis containing my theoretical experience, which I gained during my study at the VUT.Brno.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrentabilita tržebcs
dc.subjectrentabilita vlastního kapitálucs
dc.subjectrentabilita celkového vloženého kapitálucs
dc.subjectnávratnost investicecs
dc.subjectobrat celkových aktivcs
dc.subjectúrokové krytícs
dc.subjectběžná likviditacs
dc.subjectčistý provozní zisk po zdaněnícs
dc.subjectzisk před zdaněním a úrokycs
dc.subjectreturn on salesen
dc.subjectreturn on equityen
dc.subjectreturn on assetsen
dc.subjectreturn on investmentsen
dc.subjectasset turnoveren
dc.subjecttimes interest earneden
dc.subjectcurrent ratioen
dc.subjectnet operating profit after taxesen
dc.subjectearning before interest and tax (EBIT)en
dc.titleNávrh zlepšení finančního plánování v podnikucs
dc.title.alternativeImprovement of financial planning in trading companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-13cs
dcterms.modified2007-09-12-11:01:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid7023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:30:35en
sync.item.modts2019.04.03 06:13:23en
dc.contributor.refereeStožický, Františekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record