Now showing items 1-20 of 488

 • Přepojovací maticové pole pro audiosignály 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor a návrh maticového přepojovacího pole pro audiosignály nejvyšší kvality pro použití v rozhlasovém studiu. Jednotlivé vstupy jsou nastavitelné a výstupy jsou přizpůsobené na ...
 • Mobilní pracoviště pro měření úrovně signálu 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je rozobrať spôsob konštrukcie zariadenia na automatizované meranie úrovne signálu v závislosti na vzdialenosti od vysielača. Jedná sa o veľmi sofistikované zariadenie. Môže byť použité ...
 • Realizace systému pro řízení mikroklimatu rostlin 

  Fikar, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout automatický systém pro udržení ideálních podmínek pro růst a správný vývoj rostlin v domácnosti, kde pro něj nejsou vhodné podmínky. Veličiny, které byly vyhodnocovány, měřeny a následně ...
 • Návrh digitálního sluchadla 

  Svoboda, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií sluchového ústrojí a vadami, které způsobují dočasnou nebo úplnou hluchotu. K tomu byl v prostředí Matlab vytvořen program, který umožňuje úpravu řečového signálu za účelem simulace ...
 • Yagiho anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Jakubíček, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem Yagi-Uda antény pro pracovní kmitočet 12 GHz na vhodném substrátu. Dále se zabývá návrhem vlnovodu integrovaného do substrátu, který slouží jako napájení antény. Práce je rozdělena na teoretické ...
 • Dvoupásmová stereofonní reproduktorová soustava 

  Kočvara, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pasivní dvoupásmové stereofonní reproduktorové soustavy s výkonem 50 W RMS / 8 pro běžné domácí použití. S ohledem na požadovanou citlivost 90 dB/W/m byly použity středobasové reproduktory ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...
 • Měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních tranzistorů 

  Lang, Radek
  Cílem této bakalářské práce je popis dynamických parametrů polovodičových součástek. Dalším cílem je sestavení měřícího pracoviště, na kterém je možné provádět měření dynamických vlastností bipolárních a unipolárních ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Beneš, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sítě bezdrátových senzorů teploty splňující požadavky na sítě typu multi-hop. To znamená, že pokud nebude pro čidlo řídící jednotka v dosahu, budou informaci o změřené teplotě ...
 • Vývoj testovacího modelu MANET sítě v prostředí NS-3 

  Gilík, Aleš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sítě Manet a vytvoření webové aplikace pro generování konfiguračního souboru, usnadňujícího simulování Manet sítí. V teoretické části obsahuje popis Manet sítí, dělení směrovacích protokolů ...
 • Vstupní obvody pro aktivní dvoupásmovou reproduktorovou soustavu 

  Hanák, Filip
  Práce je zaměřena na návrh vstupních obvodů pro aktivní reproduktorovou soustavu. Je zde popsána teorie návrhu vstupních obvodů jako jsou útlumový článek, dolní propust, předzesilovač, baxandallův korektor a S/PDIF. Na ...
 • Komunikační jednotka pro spotřebiče inteligentních domů 

  Čičmanský, Tomáš
  Bakalárska práca sa venuje objasneniu problematiky PLC a využitiu nadobudnutých vedomostí pri návrhu PLC modemu. Za úlohu má hlavne zozbierať potrebné podklady a teoretické znalosti o PLC, ktoré budú slúžiť pre návrh ...
 • Postranní kanály – vytvoření laboratorní úlohy 

  Holemář, Jan
  Bakalářka práce se věnuje kryptoanalýze zaměřená na postranní kanály. Je zaměřena na útok proudovým postranním kanálem na kryptografické zařízení. Jako kryptografické zařízení je použita čipová karta Gemalto .NET vykonávající ...
 • Výškoměr pro RC modely letadel 

  Kotulek, Milan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout koncepci zařízení pro záznam letové polohy RC modelu. K tomu bylo využito tlakové čidlo, paměť a to vše řízené mikrokontrolérem ATmega16. Data průběhu letu se budou stahovat pomocí ...
 • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

  Kováč, Filip
  Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...
 • Hladinoměr s bezdrátovým přenosem 

  Smatana, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení, které slouží k bezdrátovému měření a regulaci výšky hladiny kapaliny. V první části jsou rozebrány různé možnosti měření výšky hladiny, různé možnosti realizací bezdrátové ...
 • Číslicová technika v laboratorní výuce 

  Harvánek, Michal
  Výsledkem tohoto projektu jsou návrhy kompletních laboratorních úloh pro demonstraci teoretických poznatků z oblastí synchronních, asynchronních čítačů, stavových automatů, speciálních kombinačních obvodů a hazardů ...
 • Kvadrofonický audio zesilovač pro domácí použití 

  Gavlák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kvadrofonického audio zesilovače pro domácí použití, který pracuje ve třídě AB. Návrh obsahuje korekční předzesilovače s integrovanými obvody LM1036 a koncové stupně s monolitickými ...
 • Elektronický subsystém malého mobilního robotu 

  Podolan, Luděk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a stavbou mobilního robotu s kolovým diferenciálním podvozkem. Cílem práce bylo navrhnout elektronický subsystém robotu, umístit jej do robotu a poté otestovat. Každá kapitola se nejdříve ...
 • Řízení pneumatických svalů v antagonistickém zapojení 

  Klapil, Ondřej
  Tato práce se zabývá řízením pneumatických svalů v antagonistickém zapojení. V práci je odvozen matematicko-fyzikální model McKibbenova pneumatického svalu. Je vytvořen počítačový model pomocí programu Matlab a navrhnuta ...