Now showing items 224-243 of 492

 • Nabíječ Pb akumulátorů s automatickým cyklem 

  Moravec, Pavel
  Olověné akumulátory jsou i v 21.století stále významným a hojně využívaným typem akumulátorů. Tato práce se proto věnuje návrhu inteligentního nabíječe, který zajistí jejich rychlé, ale šetrné nabití s ohledem na maximální ...
 • Nadstavba programu WinCC - parametrizace PLC aplikace 

  Sysel, Radek
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout parametrizaci PLC aplikace a seznámit se se systémem řízení parních turbín vyráběných firmou Siemens v Brně. Orientovat se ve vizualizačním programu WinCC a propojit ho se Simatic ...
 • Nástrojový audio výkonový zesilovač ve třídě D pro baskytaru 

  Appel, Daniel
  Obsahom práce je vytvorenie výkonového audio zosilňovača o výkone aspoň 100W s čo najväčšou účinnosťou, čo najmenšími rozmermi a čo najmenší skreslením signálu vrátane predzosilňovača s korekciami vhodnými pre basgitaru. ...
 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Návrh a konstrukce kytarového multiefektu 

  Šindelář, Jindřich
  Práce se zabývá návrhem elektronického obvodu sdružujícího v sobě funkci několika efektů pro elektrickou kytaru. Tyto efekty je možné přepínat a docílit tak poměrně široké škály zvuků použitelných v různých hudebních ...
 • Návrh a realizace propojovacích přípravků pro šumový generátor 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce zkoumá způsob realizace propojení karet LFTX Daughterboard 0-30 MHz Tx a LFRX Daughterboard 0-30 MHz Rx od firmy Ettus research a karet od firmy Spectrum Digital. V první části práce je ukázán návrh dvou ...
 • Návrh a realizace úprav zařízení pro metalografické výbrusy 

  Bránecký, Martin
  Predložená práca sa zaoberá metalografickými výbrusmi metalografických vzoriek. Práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi metalografie a metalografických výbrusov. Dôkladnejšie sa zaoberá prípravou kvalitného ...
 • Návrh a realizace web rozhraní pro PBX Asterisk 

  Janda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového rozhraní pro správu a konfiguraci softwarové pobočkové ústředny Asterisk. Do aplikace se uživatel dostane po autentizaci. Aplikace je rozdělena na část uživatelskou a ...
 • Návrh a zhotovení zařízení pro osazování pájecích kuliček 

  Bobek, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro osazování pájecích kuliček. První část práce obsahuje seznámení s typy, výrobou a osazování pájecích kuliček v praxi. Následující část pak zahrnuje samotnou práci ...
 • Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem 

  Bršťák, Jan
  Schopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím ...
 • Návrh desktopových aplikací s využitím knihovny pro workflow 

  Zeman, Kryštof
  V teoretické části se práce obecně zaměřuje na historii a vývoj knihovny workflow, stručně popisuje její nejdůležitější vlastnosti a možnosti, čímž poskytuje čtenáři základy, potřebné k porozumění a orientaci v dané tematice. ...
 • Návrh digitálního sluchadla 

  Svoboda, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá fyziologií sluchového ústrojí a vadami, které způsobují dočasnou nebo úplnou hluchotu. K tomu byl v prostředí Matlab vytvořen program, který umožňuje úpravu řečového signálu za účelem simulace ...
 • Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje 

  Vlček, Pavel
  Práce pojednává o návrhu zapojení laboratorního zdroje s vysokou stabilitou výstupního napětí, přídavných ochran pro bezpečnější provoz napájeného zařízení a provoz samotného zdroje. Práce popisuje komplexní stavbu napájecího ...
 • Návrh elektrické rozvodny administrativní budovy 

  Ličman, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh elektrické rozvodny administrativní budovy. První část se zabývá požadavky na dodávku elektrické energie a její kvalitu. Z důvodu možného přerušení napájení se proto řeší použití náhradních ...
 • Návrh elektroinstalace průmyslového objektu 

  Cabal, Jan
  Tato práce se zabývá projektováním a dimenzováním elektrických instalací v průmyslových objektech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zmiňuje projektování instalací, z hledisek základních ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Návrh elektrostatického odlučovače 

  Broďák, Kamil
  Bakalářská práce je zaměřena na seznámení s problematikou elektrického odlučování. První část popisuje princip elektrického odlučovacího procesu. Druhá část se věnuje převážně mechanickým částem a jejich funkci v rámci ...
 • Návrh fotovoltaického systému a jeho ekonomické hodnocení 

  Hausner, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem fotovoltaického systému na střeše panelového domu. V teoretické části je nejprve rozebrána současná technologie fotovoltaických článků a panelů. Dále jsou rozebrány současné legislativní ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními aktivními prvky 

  Jarník, Lukáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh kmitočtových filtrov s netradičnými aktívnymi prvkami. Sú tu prezentované aktívne prvky ako sú prúdové konvejory (GCC), napäťové konvejory (GVC), transkonduktančné zosilovače (OTA, ...
 • Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni 

  Gajdoš, Adam
  Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a ...