Now showing items 332-351 of 492

 • Realizace systému pro řízení mikroklimatu rostlin 

  Fikar, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout automatický systém pro udržení ideálních podmínek pro růst a správný vývoj rostlin v domácnosti, kde pro něj nejsou vhodné podmínky. Veličiny, které byly vyhodnocovány, měřeny a následně ...
 • Realizace USB a LAN komunikačního rozhraní pro inkubátor 

  Tydor, Maximilián
  Práce je zaměřena na možnosti připojení aplikace (zařízení) řízené mikroprocesorem k osobnímu počítači za využití moderních, populárních a rozšířených rozhraní tak, aby bylo možné pomocí počítače kontrolovat stav zařízení ...
 • Regulační jednotka pro terárium 

  Hojdík, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť systém pre reguláciu teploty, vlhkosti a osvetlenia terária vrátane programovateľného dávkovača vody. V práci sú rozobrané použiteľné prvky pre reguláciu zadaných veličín. Následne je v práci ...
 • Reprezentace srdečních cyklů pro následnou klasifikaci 

  Smíšek, Radovan
  Výběr úseku EKG hraje významnou roli při návrhu klasifikátoru srdečních cyklů. Typ vybraných úseků ovlivňuje klasifikaci nejen z hlediska typu a maximálního počtu rozpoznávaných patologických skupin, ale ovlivňuje také ...
 • Resuscitace a AED 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami resuscitace, stejně tak její historií a rozšířenými variantami. První pomoc je zmíněna jen velmi okrajově, protože není hlavní náplní této práce. Doporučení pro resuscitaci se ...
 • Robotický manipulátor 

  Navrátil, Luděk
  Cílem práce bylo navrhnout řídící systém pro robotický manipulátor s využitím počítačového vidění. V průběhu práce byl zhotoven experimentální robotický manipulátor a navržena elektronická řídící jednotka schopná přijímat ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Trnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu ze známých počátků a konců jednotlivých významných vln tohoto cyklu z hodnot uvedených v databázi TESPRO a nalezením reprezentativního cyklu. ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Trnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu. Parametry vzorků počátků a konců jednotlivých významných úseků tohoto cyklu jsou získány z hodnot uvedených v databázi TESTRO. Dále je nalezen ...
 • Rozpoznání a analýza záměru pohybu v signálu EEG 

  Lízal, Radek
  Tato práce obsahuje informace o vlastnostech elektroencefalogramu, o tom, jaké průběhy lze naměřit a jak se v jejich výsledku orientovat. Jsou také popsány možné faktory ovlivňující kvalitu signálu. Dále jsou rozebrány ...
 • Rozpoznání typu přenosového kanálu z řečového signálu 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce se zabývá rozpoznáním pěti odlišných řečových přenosových kanálů. Použité kanály jsou: GSM, dva PSTN a dva VoIP kanály. Pro účely testování a trénování je vytvořena pro přenosové kanály řečová databáze SPLAB_TranCh. ...
 • Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním emocí z textů pomocí strojového učení. V textu jsou popsány metody pro trénování a testování rozpoznávacích modelů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vytvořeném algoritmu rozhodovacího ...
 • Rozpoznávání mluvčího 

  Kašpar, Ladislav
  Ve své bakalářské práci se věnuji problému rozpoznávání mluvčího. Tato práce obsahuje základní teorie k tomuto tématu. Teorie je zaměřena na výpočet parametrů pro rozpoznávání mluvčího a na popis postupu při rozpoznávání ...
 • Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě 

  Zelenka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalací v rodinném domě. První část této práce slouží jako podklad pro návrh a realizaci elektroinstalace v rodinném domě. Uvádí nejdůležitější požadavky na jednotlivé části silových ...
 • Řešení problematiky CD a PMD v optických sítích 

  Motúz, Rastislav
  Obsahem této práce je teoretický rozbor disperzí, které ovlivňují vysokorychlostní přenos v optických systémech. Zaměřuje se na chromatickou – CD a polarizační vidovou – PMD disperzi. Věnuje se definicím, limitním hodnotám, ...
 • Řídicí jednotka průmyslové vypalovací pece 

  Augustin, Stanislav
  Obsahem této semestrální práce je prozkoumat možnosti a způsoby návrhu řídící jednotky vypalovací pece pro prototypovou výrobu transformátorů pro svařovací techniku a vytvořit schéma zapojení této jednotky. Řídící jednotka ...
 • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

  Svozil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro hru lasertag. Práce obsahuje popis principu jednotlivých částí zařízení a řeší jejich požadavky na ně. Hlavními částmi je zbra- ňová jednotka, ozvučovací systém, kapacitní ...
 • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

  Svozil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro lasertag. Návrh je řešen ve spo- lupráci s dalšími spolupracovníky na projektu. Tato práce je zaměřena na zbraňovou jednotku a její součásti. Celý systém bude realizován ...
 • Řídicí systém pro manuální klimatizaci 

  Přívětivý, Radek
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem dvoustavového řídicího systému pro manuální klimatizaci. Systém je realizován v digitální verzi. Projekt obsahuje detailní blokové schéma s popisem jeho funkce. Je zde uveden detailní ...