Now showing items 367-386 of 492

 • Segmentace 3D medicínských dat pomocí narůstání oblastí 

  Kantorová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá segmentáciou medicínskych objemových dát pomocou metódy narastania oblastí. Cieľom je popísať hlavné metódy 3D segmentácie obrazových dát a zamerať sa najmä na metódu narastania oblastí. ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí klasifikačních technik 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím matematické morfologie 

  Stonawski, Stanislav
  Důležitým krokem analýzy sítnicových snímků je segmentace cévního řečiště. Výsledek této analýzy může být využit při diagnostice očních či kardiovaskulárních onemocnění. Tato práce se zabývá možnostmi segmentace cévního ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...
 • Segmentace obrazu založená na reliéfu 

  Gros, Jan
  Cílem této práce je seznámit se s technikou segmentace obrazu pomocí zaplavování reliéfu krajiny (watershed metoda). Jsou zde přiblíženy některé metody segmentace obrazu a vysvětleny základní operace nad obrazy, z kterých ...
 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Gallo, Vladimír
  V tejto práci sa nachádza základný popis princípu ultrasonografie, prehľad využívaných zobrazovacích módov, princíp kontrastného zobrazovania a prehľad základných segmentačných techník. Z uvedených metód boli v programe ...
 • Selekce příznaků pomocí nekorelovaných charakteristik 

  Vaculík, Karel
  Ke zpracování nadměrného množství dat v digitální podobě je zapotřebí použít prostředků výpočetní techniky. V některých případech je možné použít statistické metody nebo strojové učení. V obou případech mohou být data ...
 • Sensor osvětlění s mikrokontrolérem 

  Judiny, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a popísať koncepciu senzora osvetlenia ovládaného mikrokontrolérom. Jednou časťou je teoreticky zhodnotiť úlohu a druhou navrhnúť schémy a následne dosku plošných spojov. Na základe ...
 • Shluková analýza signálů EKG 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické shlukové analýzy EKG signálu. V bakalářské práci je rozebrána teorie patologie srdečního rytmu a problematika shlukové analýzy. Na základě získaných znalostí je pak ...
 • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

  Kováč, Filip
  Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...
 • Simulace datových přenosů v integrovaných sítích 

  Rozsypal, Pavel
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku datových přenosů v integrovaných sítích se zaměřením na kvalitu služby. V práci jsou popsány různé síťové prvky, jejich funkce, výhody a nevýhody. Pozornost byla věnována také ...
 • Simulace datových přenosů v integrovaných sítích 

  Rozsypal, Pavel
  Cílem této práce bylo rozebrat problematiku datových přenosů v integrovaných sítích se zaměřením na kvalitu služby. V práci jsou popsány různé síťové prvky, jejich funkce, výhody a nevýhody. Pozornost byla věnována také ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Šlof, Michael
  Tento projekt se zabývá simulací jevu utvrzování svazku rtg záření pomocí filtru. Teoretická část se zabývá základním teoretickým úvodem k dané problematice. Je stěžejní pochopit návaznosti fyzikálních zákonů, proto je zde ...
 • Simulace mobilní ad hoc sítě v prostředí NS-3 

  Kolaja, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je teoreticky rozebrat principy bezdrátových mobilních ad hoc sítí. V práci jsou popsány typy směrovacích protokolů jako je např. AODV, DSDV nebo OLSR. Dále jsou popsány vybrané typy modelů ...
 • Simulace směrovacích protokolů pro mobilní ad hoc sítě v prostředí ns3 

  Masár, Marek
  V prvej časti práce sa nachádza rozdelenie sietí. Je tu základná charakteristika manet sietí. V ďalšej kapitole sa nachádza rozdelenie smerovacích protokolov v sieťach manet na preaktívne, reaktívne a hybridné. V simulácii ...
 • Simulace šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky 

  Husák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o simulaci šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru pomocí prostředků geometrické akustiky. Zejména se jedná o srovnání a použití Obrazové metody, metody Ray-Tracing a metody Beam-Tracing ...
 • Simulátor a klient pro MODBUS zařízení 

  Ondrášek, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním protokolem MODBUS. Úvodem jsou popsány vlastnosti protokolu a jeho funkce. Na základě zjištěných vlastností protokolu jsou v další části navrženy dvě aplikace, které simulují ...
 • SIP klient s pokročilými funkcemi 

  Šacl, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět textovou i video komunikaci přes síť založenou na protokolu IP. Tato aplikace by měla být spouštěna přímo z webové ...
 • SIW štěrbinová anténa 

  Martinec, Matěj
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodné štěrbinové antény a SIW štěrbinové antény s koaxiálním a mikropáskovým přechodem pracujících na kmitočtu 5,6 GHz v kmitočtovém pásmu Wi-Fi standardu IEEE 802.11ac. K vytvoření těchto ...