Now showing items 477-492 of 492

 • Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému 

  Marek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. ...
 • Zabezpečení operačního systému Apple OS X 

  Hošek, Josef
  Práce se zabývá rozborem bezpečnosti operačního systému Mac OS X ve verzi 10.8 "Mountain Lion". Bezpečnost je probírána z pohledu prvků a nástrojů, které jsou v systému implementovány a používány. Všechny používané prvky ...
 • Zabezpečovací systém RD - napájecí zdroj pro základní desku 

  Peša, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na napájení zabezpečovacích systému a obsahuje seznámení se s problematikou nabíjení olověných akumulátorů a s vysvětlením základního principu činnosti snižujícího spínaného zdroje. ...
 • Zařízení pro akvizici elektrokardiografického signálu 

  Borkovec, Michal
  Tato práce se zabývá navržením v hodného obvodu pro akvizici a zobrazení EKG signálu z pacienta. V teoretické části se byla nastudována anatomie srdce, jeho elektrická činnost a možnosti akvizice signál EKG. Na základě ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...
 • Zařízení pro záznam dat na paměťovou kartu 

  Čaloun, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro záznam dat s využitím programovatelného hradlového pole. V práci je popsán princip komunikačních protokolů použitých pro komunikaci s paměťovou kartou. V další části je popsán výběr ...
 • Zasílání servisních zpráv v prostředí Windows 

  Popelka, Petr
  V této práci je popsán proces komunikace v síti Ethernet založený na modelu TCP/IP. Na základě tohoto modelu byla navržena a realizována aplikace klient – server, která by mohla být využita pro zasílání servisních zpráv ...
 • Záložní zdroj se solárním článkem 

  Hrubý, Michal
  Vzhledem k moderním trendům získávání energie z obnovitelných zdrojů se tato práce zabývá návrhem záložního zdroje napájeného solárním článkem. Rozebírá princip činnosti solárního článku, popisuje jeho technologický vývoj. ...
 • Záznamník přenesených dat pro sériové komunikační linky 

  Jankech, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je realizácia záznamníku dát zo sériových liniek. Práca popisuje základné pojmy pre sériové komunikácie a bližšie sa zaoberá štandardami RS232 a RS485 pre sériovú komunikáciu. Sú v nej popísané ...
 • Zdokonalování palivových čerpadel, možnosti a omezení 

  Novotný, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá vstřikovacími systémy Common Rail používanými u vznětových motorů vozidel. Obsahuje přehled výrobců těchto systémů, jejich konstrukci a odlišnosti. V druhé části jsou popsány elektrotechnické a ...
 • Zdroje hluku u jednofázových asynchronních motorů 

  Knap, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na pojmenování příčin vzniku hluku u jednofázových asynchronních motorů. Ze složek hluku je kladen důraz především na hluk způsobený průběhy elektromagnetických veličin a jejich vazbu na fyzické ...
 • Zesilovač pro subwoofer s výstupním výkonem 100 W 

  Chevalier, Stanislav
  Tento projekt je zaměřen na návrh koncového výkonného zesilovače pro subwoofer, ochran zesilovače, reproduktoru a návrh filtru pro subwoofer. Zesilovač je zapojen ve třídě AB s výkonem až 100 W/4. Je sestaven z diskrétních ...
 • Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu 

  Vymlátil, Petr
  Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V ...
 • Zkoumání vlivu oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů 

  Mlýnek, Martin
  I přes značný pokrok v technologiích uchovávajících elektrickou energii je stále nejpoužívanější olověný akumulátor, který byl vynalezen více než před sto lety. Princip funkce je neustále stejný od svého počátku. V dnešní ...
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

  Kolařík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vědního oboru EMC. Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení oboru a popis jednotlivých částí. Dále obsahuje podrobný popis jednotlivých měřících přístrojů a vybavení ...
 • Způsoby testování desek plošných spojů 

  Průša, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu ...