Now showing items 352-371 of 492

 • Řídící systém odsávání 

  Bršel, Boris
  Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho ...
 • Řídící systém odsávání 

  Bršel, Boris
  Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho ...
 • Řízení a vizualizace čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou bakalárskej práce bolo predstaviť problematiku čistenia odpadovej vody a navrhnúť adekvátny riadiaci systém. V úvode je krátky historický prehľad a zoznámenie sa s dôvodom vzniku danej problematiky, ktorým je čistenie ...
 • Řízení a vizualizace modelu destilační kolony protokolem Modbus TCP 

  Kozovský, Matúš
  Cieľom práce je oboznámenie sa zo základnými technológiami webových serverov a následný návrh a realizácia aplikácie určenej pre web-server, ktorá bude zabezpečovať prepojenie s modelom destilačnej kolónie a vytvorí ...
 • Řízení dvojice spřažených stejnosměrných motorů 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá riadením dvojice spojených jednosmerných motorov pomocou programového prostredia LabVIEW, komunikujúceho s modelom Compact cRio 9076 a modulom NI 9505, metódami na identifikáciu parametrov sústav a návrhovými ...
 • Řízení dvojice spřažených stejnosměrných motorů 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá riadením dvojice spojených jednosmerných motorov pomocou programového prostredia LabVIEW, komunikujúceho s modelom Compact cRio 9076 a modulom NI 9505, metódami na identifikáciu parametrov sústav a návrhovými ...
 • Řízení elektrických pohonů v reálném čase 

  Svozil, Marek
  Tato bakalářská práce řeší problematiku řízení rychlosti otáček stejnosměrného motoru a synchronního třífázového motoru s permanentními magnety v programu LabVIEW. Také řeší snímaní rychlosti otáčení u tohoto motoru.
 • Řízení horkovzdušného modelu 

  Šimurda, Jan
  Tato práce se zabývá přestavbou modelu horkovzdušného tunelu pro řízení pomocí sys- tému CompactRIO od společnosti National Instruments. Pro komunikaci s tunelem bylo navrženo uživatelské prostředí, které uživatele provede ...
 • Řízení modelu helikoptéry 

  Štefanisko, Ivan
  V tejto práci sa na úvod zoznámime s existujúcim modelom helkoptéry pre výuku dynamických systémov. Neskôr preskúmame jednotlivé možnosti riadenia modelu a navrhneme laboratórne úlohy pre vybrané predmety bakalárskeho a ...
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Sikora, Martin
  Tato práce se zabývá vylepšením modelu pneumatického lisu. Dokument obsahuje stručný popis modelu lisu. Dále se zaměřuje na dokončení lisovacího zařízení po stránce bezpečnosti a funkčnosti. V kapitole Volba instrumentace ...
 • Řízení modelu protokolem CAN 

  Procházka, Matěj
  Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými ...
 • Řízení pneumatických svalů 

  Michna, Jakub
  Práce se zabývá vlastnostmi McKibbenova pneumatického svalu a identifikací parametrů vytvořeného modelu pneumatického svalu. Pro identifikaci parametrů vytvořeného modelu pneumatického svalu je pouţita Matlabovská funkce ...
 • Řízení pneumatických svalů v antagonistickém zapojení 

  Klapil, Ondřej
  Tato práce se zabývá řízením pneumatických svalů v antagonistickém zapojení. V práci je odvozen matematicko-fyzikální model McKibbenova pneumatického svalu. Je vytvořen počítačový model pomocí programu Matlab a navrhnuta ...
 • Řízení rychlosti otáček motoru 

  Vyčítal, Jaroslav
  Práce pojednává o možnostech řízení BLDC a DC motorů. Dále obsahuje popis BLDC a DC motoru. Po popisu jednotlivých motorů, obsahuje práce navržené Moduly pro jednotlivé motory. Tyto moduly jsou více popsány v textu níže.
 • Řízení zahradního skleníku 

  Czudek, Aleš
  Tato práce se zabývá řešením bakalářského projektu řízení zahradního skleníku. Cílem bylo popsat reálný skleník s aplikací technologie využívající elektronický řídicí systém Siemens a sběrnicové technologie AS-Interface. ...
 • Segmentace 3D medicínských dat pomocí narůstání oblastí 

  Kantorová, Martina
  Táto bakalárska práca sa zaoberá segmentáciou medicínskych objemových dát pomocou metódy narastania oblastí. Cieľom je popísať hlavné metódy 3D segmentácie obrazových dát a zamerať sa najmä na metódu narastania oblastí. ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí klasifikačních technik 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím matematické morfologie 

  Stonawski, Stanislav
  Důležitým krokem analýzy sítnicových snímků je segmentace cévního řečiště. Výsledek této analýzy může být využit při diagnostice očních či kardiovaskulárních onemocnění. Tato práce se zabývá možnostmi segmentace cévního ...
 • Segmentace EEG signálů 

  Nečadová, Anežka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámení se signálem EEG. Jsou zde rozebrány jeho vlastnosti, použití a způsoby zpracování. Hlavní část se zabývá segmentací EEG signálu. Dvě metody segmentace jsou realizovány v programu ...