Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a realizace úprav zařízení pro metalografické výbrusy 

    Bránecký, Martin
    Predložená práca sa zaoberá metalografickými výbrusmi metalografických vzoriek. Práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi metalografie a metalografických výbrusov. Dôkladnejšie sa zaoberá prípravou kvalitného ...
  • Pevnost pájených spojů na keramických substrátech 

    Jansa, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení a následným testováním mechanických vlastností vytvořeného spoje. V teoretické části práce jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, vliv ochranné atmosféry na ...