Now showing items 1-1 of 1

  • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

    Ambrož, Jaromír
    Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...