Now showing items 1-1 of 1

  • Syntéza astronomických fotografií 

    Sauer, Petr
    Cílem této práce je vytvořit program pro slícování astronomických fotografií. Vstupní fotografie jsou poškozeny atmosférickými vlivy. Práce se věnuje způsobu zarovnání a způsobům slícování. Pro výběr vhodně zarovnaných ...