Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zabezpečeného síťového modelu 

    Kis, Matej
    Cieľom práce bolo navrhnúť zabezpečenú sieť s popisom zabezpečenia na vrstvách ISO/OSI modelu. Popis protokolov, ktoré je možné využiť k dosiahnutiu požadovanej bezpečnosti sieťovej infraštruktúry. V teoretickej časti bola ...