Now showing items 1-1 of 1

  • Molekulární taxonomie pomocí mitochondriální DNA 

    Kalianková, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá molekulární taxonomií pomocí mitochondriální DNA. V úvodu je popsána taxonomie obecná a molekulární. V teoretické části je dále popsána struktura a složení živočišné buňky, deoxyribonukleové ...