Now showing items 1-1 of 1

  • Luxmetr 

    Bajgar, Jiří
    Tato práce se zabývá základy světelné techniky, seznámení se základními jednotkami a hygienickými limity pro pracovní prostředí. Práce také obsahuje metody měření osvětlení a seznámení se základními detektory. Dále návrh ...