Now showing items 1-2 of 2

  • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy IP adresy 

    Henek, Jan
    Tato práce se zabývá problematikou určování fyzické polohy pomocí rozboru IP adresy. Zkoumanou metodou geolokace je databáze Whois. Práce je rozdělena na teoretickou část – která obsahuje obecný popis geolokačních metod, ...
  • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

    Rajnoha, Martin
    Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...