Now showing items 1-1 of 1

  • Matematicko-fyzikální model nanopivovaru 

    Blaha, Vít
    Práce popisuje matematicko-fyzikální model nanopivovaru navržený v programu Matlab-Simulink. Je zaměřena na ohřev kapaliny v nádobě s tištěnými topnými spirálami a v nádobě s olejovou lázní. Vytvořené mo dely jsou verifikovány ...