Now showing items 1-2 of 2

  • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

    Horký, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem nízkošumových vysokofrekvenčních zesilovačů. Dále se zaměřuje na návrh a simulaci zesilovače v programu Ansoft Designer. V práci je podrobně popsán návrh zesilovače ATF ...
  • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

    Horký, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá popisem a návrhem nízkošumových vysokofrekvenčních zesilovačů. Dále se zaměřuje na návrh a simulaci zesilovače v programu Ansoft Designer. V práci je podrobně popsán návrh zesilovače ATF ...