• Formace olověného akumulátoru 

  Hlaváč, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou formace olověných akumulátorů a způsoby nabíjení článků tak, aby nové akumulátory mohly po dobu své životnosti nabízet stále vysoký výkon a účinnost. V práci je snahou porovnat ...
 • Řízení rychlosti otáček motoru 

  Vyčítal, Jaroslav
  Práce pojednává o možnostech řízení BLDC a DC motorů. Dále obsahuje popis BLDC a DC motoru. Po popisu jednotlivých motorů, obsahuje práce navržené Moduly pro jednotlivé motory. Tyto moduly jsou více popsány v textu níže.
 • Software pro simulaci rozložení akustického tlaku 

  Hampl, Filip
  Tato semestrální práce se zabývá vytvořením softwaru pro simulaci rozložení akustického tlaku. Jsou v ní vysvětleny základní principy šíření zvuku, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Je zde popis rychlostního ...
 • Prostorový LED zobrazovač 

  Kováč, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom priestorového zobrazovača tvoreného sieťou RGB LED usporiadaných do matice 8x8x8. Práca rozoberá možnosti usporiadania diód vzhľadom k minimalizácii počtu vývodov ako aj výrobu navrhnutej ...
 • Lock-in zesilovač 

  Pivnička, Martin
  Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
 • Návrh systému fotovoltaických panelů pro rodinný dům 

  Mareček, Jan
  Tato práce se zabývá seznámením se současným stavem fotovoltaického systému a jeho návrhem pro rodinný dům. Popisuje princip, složení a použití fotovoltaického článku. Seznamuje s rozdělením fotovoltaických systémů a měničů ...
 • Soubor programů pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Hlavatý, Jindřich
  Bakalářská práce se zabývá vývojem programů pro podporu výuky. Cílem práce je vytvoření souboru java appletů. Úvodní část práce vysvětluje pojmy, které souvisí s danou tématikou a jsou potřebné k jejímu řešení. Následuje ...
 • Kytarový elektronkový předzesilovač s digitálním řízením korekcí 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom práce je návrh elektrónkového predzosilňovača pre gitaru, ktorého tónové korekcie a riadenie zisku je ovládané elektronicky pomocou digitálnych potenciometrov, s možnosťou ukladania hodnôt nastavenia do pamäte. Práca ...
 • Model dopravní situace 

  Dvořák, Michal
  Tato práce se zabývá identifikací parametrů potřebných pro fyzickou realizaci modelu dopravního kamerového systému. Tyto informace jsou pak využity k návrhu a konstrukci modelu, který bude schopný simulovat důležité dopravní ...
 • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

  Ambrož, Jaromír
  Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...
 • Skládání nepřekrývajících se obrazů 

  Nováček, Petr
  Tato práce se zabývá skládáním nepřekrývajících se obrazů s dílky ve tvaru čtverce. Cílem práce je navržení algoritmu pro skládání obrazů na základě barevné podobnosti hran dílků. Pro skládání obrazu byl zvolen genetický ...
 • Řídicí systém pro laserovou herní zbraň 

  Svozil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro hru lasertag. Práce obsahuje popis principu jednotlivých částí zařízení a řeší jejich požadavky na ně. Hlavními částmi je zbra- ňová jednotka, ozvučovací systém, kapacitní ...
 • Synchronizovaný záznam zvukové stopy a skrytých titulků 

  Karas, Pavel
  Ve své bakalářské práci se věnuji synchronizovanému záznamu zvukové stopy a skrytých titulků. Tato práce obsahuje základní teorii k tomuto tématu. Teorie je zaměřena na způsoby ukládání titulků a synchronizaci se zvukovou ...
 • Ovládání polohovacího zařízení pro akustická měření 

  Pytela, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky dálkově řízeného polohovacího zařízení, využívajícího krokové motory ILS1R573PB1A0 pohánějící lineární osy Berger Lahr PAS41BR. Krokové motory jsou vybaveny rozhraním ...
 • Lokace stanice v síti Internet pomocí analýzy doménových názvů 

  Jelínek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je na základě získaných informací vytvořit aplikaci pro lokaci stanic v síti pomocí analýzy doménových jmen. Teoretická část se věnuje metodám určování fyzické polohy stanice v síti Internet ...
 • Návrh desktopových aplikací s využitím knihovny pro workflow 

  Zeman, Kryštof
  V teoretické části se práce obecně zaměřuje na historii a vývoj knihovny workflow, stručně popisuje její nejdůležitější vlastnosti a možnosti, čímž poskytuje čtenáři základy, potřebné k porozumění a orientaci v dané tematice. ...
 • Spínaný LED budič typu SEPIC 

  Servít, Daniel
  Semestrální práce pojednává o spínaném LED budiči pomocí topologie SEPIC. Jsou zde uvedeny i jiné topologie provedení a jejich vlastností. Dále jsou zde uvedeny různé typy integrovaných obvodů pro konstrukci a DC/DC měniče.
 • Vyhledávání CpG ostrůvků pomocí nukleotidových denzitních vektorů 

  Sikorová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním CpG ostrůvků v sekvencích DNA pomocí nukleotidových denzitních vektorů. První část práce obsahuje náhled na strukturu DNA, expresi genetické informace, podrobnější rozbor CpG ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale 

  Mikeska, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je věnována laboratorním úlohám pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale. V úvodní části pojednává o periferiích mikrokontroléru a vývojové desce TWR-S08LH, která je osazena tímto mikrokontrolérem. ...
 • Spirometrické měření pomocí systému PowerCube 

  Krajčovič, Martin
  Táto práca sa venuje problematike fyziológie dýchacieho systému, energetickej výmeny organizmu a kalorimetrii. Popisuje funkcie prístroja PowerCube-Ergo (Ganshorn Medizin Electronic, Nemecko) slúžiaceho k ergospirometrickému ...