Poslední příspěvky

 • Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 

  Jirčák, Ondřej
  Diplomová práce ,,Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200“ se zabývá řízením stejnosměrného motoru pomocí programovatelného automatu PLC Simatic S7-1200 CPU1214C od německé firmy Siemens, který generuje PWM ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 kategorie Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů letounu ...
 • Jeřáb pro manipulaci s leteckými agregáty 

  Bureš, Martin
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního jeřábu pro manipulaci s leteckými agregáty a vystřelovacími sedadly. Manipulační jeřáb umožňuje zvedání břemen o maximální hmotnosti 300 kg do výšky 4600 mm. Obsahem práce ...
 • Konstrukce bloku motoru leteckého motoru 

  Kuzník, Bořek
  Práce popisuje problematiku bloku motoru a klikových skříni. Rozepisuje možnosti konstrukční provedení a obsahuje konstrukční návrh invertního šestiválcového bloku motoru s vodním chlazením. Zabývá se také řešením náhonu ...
 • Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením 

  Trnka, Filip
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením ...
 • Technologie ohýbání ocelového profilu 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Technologie ohýbání ocelového profilu Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG Strojírenské technologie předkládá návrh technologie ohýbání ocelového profilu z materiálu S235JRG2. Ohyb ...
 • Řetězový dopravník 

  Štěpán, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh obslužné vychystávací jednotky pro skladovací systém Multitower. Tato práce se zabývá problematikou skladování tyčového materiálu, bezpečnostními požadavky a návrhem konstrukce. V ...
 • Svařovaní ocelí s rozdílnými vlastnostmi pomocí Yb-YAG laseru 

  Chlád, Luboš
  Diplomová práce předkládá experiment svařování vysokopevnostní oceli Docol 1200 M a oceli DC01 pomocí vláknového Yb-YAG laseru. Experiment je založen na zkoušení těchto svarů. V teoretické části jsou popsány lasery, laserové ...
 • Hnací ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Hebnar, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením náhradní torzní soustavy hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 a 8x4 a následných výpočtových analýz sestavených soustav. Analýzy jsou provedeny dvě a to výpočtová frekvenční ...
 • Vliv provozních parametrů na kvalitu rozprašování kapalin u dvou-médiových trysek 

  Zaremba, Matouš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením charakteristik sprejů šumivých trysek určené pro spalování odpadních a těžkých paliv. Trysky byly testovány za studena pomocí fázové Dopplerovského analyzátoru. Charakteristiky sprejů ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce „Návrh řídícího algoritmu pro stabilizaci letadla“ předkládá základní informace o aerodynamice letadel, potřebné k vytvoření nelineárního matematického modelu letadla a pohonné jednotky. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh řešení technologického rozmístění strojů ve frézovně strojírenské firmy Tirad 

  Dohnal, Tomáš
  Kovoobráběcí Společnost TIRAD s.r.o. plánuje rozšíření výrobních ploch o novou halu. Tato práce se zabývá především analýzou výrobního toku stávající výroby. Rozbor výrobního toku vychází z literární studie a ze zkušeností ...
 • Hodnocení statistického řízení jakosti (SPC) pro řešení stability procesů u tlakově litých odlitků 

  Hejduk, Oldřich
  Teoretická část práce je formou rešerše věnována přehledu slévárenských hliníkových slitin, s důrazem na Al slitiny určené pro tlakové lití. V této části práce jsou také popsány různé metody řízení jakosti, jejichž praktické ...
 • Přístupový bezpečnostní systém mobilního zařízení na principu RFID 

  Petrušek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá, model bezpečnostního přístupu s využitím mikrokontroléru a RFID čtečky. Model je navržen pro využití v automobilu, kde bude mít vlastnosti imobilizéru a také ukládání času a ID použitého ...
 • Rekonstrukce stanice pro testování převodovek 

  Rozsypálek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je rekonstruovat stanici pro testování převodovek tak, aby bylo po její modernizaci umožněno provádět plně automatické zkoušky dlouhodobého charakteru dle předem definovaných testovacích parametrů. ...
 • Výroba vodíku z obnovitelného zdroje elektrické energie 

  Lakva, Petr
  Výroba vodíku je technicky a ekonomicky vhodná metoda ukládání přebytků energie z obnovitelných zdrojů energie, přestože tato technologie ještě není dostatečně vyspělá v porovnání s ostatními možnostmi využití obnovitelné ...
 • Verzování databází 

  Jindra, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování databází. V prvních kapitolách jsou stručně popsány největší problémy, jež bude nutné vyřešit. Druhá část se týká popisu databázových systémů a úvodu do jazyka SQL. ...
 • Audit bezpečnosti ve slévárně 

  Kupčík, Petr
  Hlavním cílem této diplomové práce je provést bezpečnostní audit ve slévárně pomocí Samoprověřovací příručky pro malé a střední podniky (Self-Audit Handbook for SMEs). Na základě jeho výsledků je vyhodnocena úroveň bezpečnosti ...
 • Porovnání produktivity prefabrikace a montáže potrubních dílů spojovaných obloukovým svařováním 

  Hráček, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci kombinovaného navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management navrhuje výhodnější a rychlejší způsob montáže potrubních technologických ...
 • Akumulace elektrické energie z OEZ 

  Kratschmer, Bruno
  V diplomové práci se zabývám problematikou akumulace elektrické energie pocházející z obnovitelných zdrojů. První část práce představuje dostupné technologie využívané pro akumulaci elektrické energie. Ve druhé části je ...

Zobrazit další