Show simple item record

The Image Analyses Utilization at Nickel-base Superalloy Degradation Classification

dc.contributor.advisorNěmec, Karelcs
dc.contributor.authorŘičánková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:19:57Z
dc.date.available2019-11-27T20:19:57Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŘIČÁNKOVÁ, V. Využití obrazové analýzy při hodnocení degradace niklových superslitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25203
dc.description.abstractV provozních podmínkách spalovacích turbín proudových motorů jsou lopatky oběžných kol namáhány časově, teplotně a napěťově proměnnými cykly zatěžování. Během provozu jsou lopatky vystaveny řadě degradačních vlivů, zejména vysokoteplotní korozi, únavovým procesům a creepu. Předložená práce se zabývá studiem struktury lité superslitiny INCONEL 713 LC, podrobené creepovým zkouškám. Strukturní změny (degradace) byly hodnoceny s pomocí obrazové analýzy. Creepovými zkouškami niklové superslitiny Inconel 713 LC při konstantním zatížení v rozsahu teplot 750 až 950°C byly modelovány provozní podmínky žárových částí, používaných v plynových turbinách a turbokompresorech. Po lomu zkušebních tyčí byly metodami světelné a elektronové mikroskopie a obrazové analýzy analyzovány změny ve struktuře v závislosti na době, teplotě a aplikovaném napětí.cs
dc.description.abstractDuring operational conditions of internal combustion turbines of turbojet engines, the impeller blades are stressed by load cycles which vary in time, temperature and stress. In the course of operation, the blades are exposed to a considerable number of degradation effects, particularly high-temperature corrosion, fatigue processes and creep. The presented work is aimed at the study of the structure cast nickel-base superalloy INCONEL 713 LC, creep tests exposured. The structural changes (degradation) was clasifikation by the help of image analyses. Operational conditions of heat parts, used in gas turbines and turbo-compressors, were simulated by creep tests of Inconel 713 LC nickel superalloy during a constant load of temperatures ranging from 750 up to 950C. Changes in the structure dependent upon time, temperature and stress applied were analysed by means of light and electron microscopy methods and image analyses after the fracture of test bars.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLité niklové superslitinycs
dc.subjectInconel 713 LCcs
dc.subjectvysokoteplotní creepcs
dc.subjectsvětelná a elektronová mikroskopiecs
dc.subjectobrazová analýza.cs
dc.subjectCast nickel superalloysen
dc.subjectInconel 713 LCen
dc.subjecthigh temperature creepen
dc.subjectlight and electron microscopyen
dc.subjectimage analyses.en
dc.titleVyužití obrazové analýzy při hodnocení degradace niklových superslitincs
dc.title.alternativeThe Image Analyses Utilization at Nickel-base Superalloy Degradation Classificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-20-12:26:44cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9774en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:25en
sync.item.modts2020.05.22 13:27:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJuliš, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record