Zobrazit minimální záznam

Fractional differential equations and their applications

dc.contributor.advisorČermák, Janen
dc.contributor.authorKisela, Tomášen
dc.date.accessioned2018-10-29T10:50:16Z
dc.date.available2018-10-29T10:50:16Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKISELA, T. Zlomkové diferenciální rovnice a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25229
dc.description.abstractZlomkový kalkulus je matematická disciplína zabývající se vlastnostmi derivací a integrálů neceločíselných řádů (nazývaných zlomkové derivace a integrály, zkráceně diferintegrály) a metodami řešení diferenciálních rovnic obsahujících zlomkové derivace neznámé funkce (tzv. zlomkovými diferenciálními rovnicemi). V této práci představujeme standardní přístupy k definicím zlomkového kalkulu a důkazy některých základních vlastností diferintegrálů. Dále uvádíme krátký přehled metod řešení některých lineárních zlomkových diferenciálních rovnic a vymezujeme hranice jejich použitelnosti. Na závěr si všímáme některých fyzikálních aplikací zlomkového kalkulu.en
dc.description.abstractFractional calculus is a mathematical branch investigating the properties of derivatives and integrals of non-integer orders (called fractional derivatives and integrals, briefly differintegrals). In particular, this discipline involves the notion and methods of solving of differential equations involving fractional derivatives of the unknown function (called fractional differential equations). In this thesis we discuss the standard approaches to the basic definitions of fractional calculus and present proofs of the basic properties of differintegrals. Further, we give a brief survey of methods of solving of some linear fractional differential equations and mention the limits of their usability. Finally, we present some applications of fractional calculus.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzlomkový kalkulusen
dc.subjectzlomkové diferenciální rovniceen
dc.subjectzlomková advekční-disperzní rovniceen
dc.subjectzlomková viskoelasticitaen
dc.subjectfractional calculuscs
dc.subjectfractional differential equationscs
dc.subjectfractional advection-dispersion equationcs
dc.subjectfractional viscoelasticitycs
dc.titleZlomkové diferenciální rovnice a jejich aplikaceen
dc.title.alternativeFractional differential equations and their applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-07-18cs
dcterms.modified2008-11-11-15:26:49cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9729en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:56:39en
sync.item.modts2018.10.22 09:42:19en
dc.contributor.refereeTomášek, Petren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam