Show simple item record

2-stroke Engine for Small Mechanization

dc.contributor.advisorRauscher, Jaroslavcs
dc.contributor.authorBöhm, Milancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:19:59Z
dc.date.available2019-11-27T20:19:59Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBÖHM, M. Dvoudobý motor pro malou mechanizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9626cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25242
dc.description.abstractTato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů malé mechanizace s dvoudobými motory. Následuje část věnovaná koncepčnímu návrhu s výpočtem hlavních rozměrů válcové jednotky motoru. Po stanovení silového namáhání klikového mechanizmu, je provedena pevnostní kontrola ojnice, jejíž návrh a modelování je součástí práce, jak pomocí analytických vztahů z příslušné literatury tak metodou konečných prvků. Poslední částí této práce je zhodnocení výsledků s uvedením parametrů, jež ovlivňují výkony dvoudobých motorů malé mechanizace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis includes progress constructional design of 2 - stroke engine for small mechanization, using modern tools of computer aided design. In the first part is mentioned short summary contemporary types small mechanization with 2 - stroke engines. Follows part devoted conceptual design with calculation of the main dimensions of engine cylinder. After assesment strength load of cranked mechanism, is effected stress analysis of connection rod, whose design and modeling is part of work, how by the help of analytical figures from appropriate literature so by final element method. Last part of those work is estimation results with presentation parameters, which affect power of 2 - stroke engines for small mechanization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvoudobý spalovací motorcs
dc.subjectmalá mechanizacecs
dc.subjectklikový mechanismuscs
dc.subjectMKPcs
dc.subject3D modelcs
dc.subject2-stroke engineen
dc.subjectsmall mechanizationen
dc.subjectcrank mechanismen
dc.subjectFEMen
dc.subject3D modelen
dc.titleDvoudobý motor pro malou mechanizacics
dc.title.alternative2-stroke Engine for Small Mechanizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-09-14:53:12cs
thesis.disciplineDopravní a manipulační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9626en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:09:54en
sync.item.modts2020.05.22 12:30:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePíštěk, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) (člen) (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record