Show simple item record

The influence of thermal treatment on life of particular food products.

dc.contributor.advisorIng.Petr Koflakcs
dc.contributor.authorŽůrková, Pavlacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:32Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:32Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŽŮRKOVÁ, P. Vliv tepelného opracování na trvanlivost vybraných potravinářských výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other8448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25303
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem tepelného opracování na trvanlivost dvou vybraných výrobků konzerváren Seliko trading a.s. Pro sledování byly vybrány výrobky Sterilované zelí ve sladkokyselém nálevu a Bůčková pomazánka. Hodnocení probíhalo v prostorách laboratoří konzervárny. Sledována byla mikrobiologická stabilita po tepelné konzervaci a senzorické vlastnosti uvedených výrobků vždy s odstupem jednoho měsíce. V průběhu sledovaných sedmi měsíců došlo ke změnám v chuti a konzistenci výrobků, jenž nejsou pro tyto výrobky závadné. Mikrobiologická zkouška po sedmi měsících byla negativní, stejně jako na počátku pokusu. Z uvedených poznatků vyplývá, že tepelná sterilace byla účinná a v průběhu skladování nedošlo k rozmnožení mikroorganismů ve výrobcích.cs
dc.description.abstractThis work deals with influence of heat processing on longevity of two selected products of the packing company Seliko trading a.s. For the research there were selected products Sterilised sauerkraut in sweet-sour pickle and Fatback spread. Evaluation has been done in laboratory premises of the packing company. There has been monitored mikrobiological stability after heat processing and sensory properties of the mentioned products always with an interval of one month. During the monitored seven months there appeared changes in taste and consistence of the products that are not defective in these products. The microbiological test taken after seven months was negative, just like at the beginning of the experiment. The result of the given findings is that the heat sterilisation was efficient and that during the storage there did not rise number of micro-organisms in the products.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttepelné opracovánícs
dc.subjectmikroorganismycs
dc.subjectsenzorická analýzacs
dc.subjectheat processingen
dc.subjectmicroorganismsen
dc.subjectsensory analysisen
dc.titleVliv tepelného opracování na trvanlivost vybraných potravinářských výrobkůcs
dc.title.alternativeThe influence of thermal treatment on life of particular food products.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2009-05-07-13:28:47cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:29:55en
sync.item.modts2020.03.31 13:53:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Gabriela Dereňovács
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (člen) prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: prof. Potáček: V jakém obalu byl výrobek sterilizován? Senzorického hodnocení se zúčastnilo málo hodnotitelů (3). prof. Šimko: Proč jste stanovovala chloridy? Proč jste nedělala mikrobiologické zkoušky? Obsah práce neodpovídá zadání. V seznamu literatury jsou prakticky jen internetové odkazy. doc. Márová: Jaké byly požadavky na hodnotitele, kteří prováděli senzorické hodnocení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record