Show simple item record

Influence of leaf age on the Rubisco content

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorMatulková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:15Z
dc.date.available2011-06-25cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMATULKOVÁ, Z. Vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other8478cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25320
dc.description.abstractV bakalářské práci je popsán vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco u buku lesního rostoucího za normální a zvýšené atmosférické koncentrace oxidu uhličitého. Odběr vzorků probíhal na Experimentální ekologické stanici Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech.Ke stanovení byly odebrány tři sady vzorků – první 22. 5. 2007, druhá 24. 7. 2007 a třetí pak 4. 9. 2007. Obsah enzymu Rubisco v listech byl stanoven metodou SDS-PAGE. U buků pěstovaných při zvýšené koncentraci oxidu uhličitého došlo v průběhu vegetačního období k aklimační depresi obsahu enzymu Rubisco. Naopak u buků rostoucích za normální koncentrace oxidu uhličitého se obsah enzymu Rubisco v listech zvyšoval.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis describes the influence of leaf senescence on the Rubisco enzyme content in Fagus sylvatica, grown both in normal and elevated athmospheric carbon dioxide concentration. Tha samples were collected at the Station of experimental ecology, Institute of systems biology and ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, White Cross in Moravian-Silesian Beskydy. To specify the determination three series of samples were taken in following order - the first one on 22nd May 2007, the second one on 24th July 2007, and the third one then on 4th September 2007.The Rubisco enzyme content in leafs was measured by the SDS-PAGE method. In Fagus species grown in elevated carbon dioxide concentration we observed the depression of Rubisco enzyme content during the vegetation period. Reversely in Fagus species grown in normal carbon dioxide concentration the Rubisco enzyme content was increasing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectobsah Rubiscocs
dc.subjectstáří listůcs
dc.subjectstárnutí listůcs
dc.subjectsezónní změnycs
dc.subjectbuk lesnícs
dc.subjectRubisco contenten
dc.subjectleaf ageen
dc.subjectleaf senescenceen
dc.subjectseasonal changesen
dc.subjectFagus sylvaticaen
dc.titleVliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubiscocs
dc.title.alternativeInfluence of leaf age on the Rubisco contenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:04cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid8478en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:00en
sync.item.modts2020.03.31 20:08:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZemanová, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record