Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKatolický, Jaroslavcs
dc.contributor.authorDavid, Ondřejcs
dc.date.accessioned2014-12-12T12:07:40Z
dc.date.available2014-12-12T12:07:40Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationDAVID, O. Ekonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25328
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a ekonomickým zhodnocením otopné soustavy pro vytápění rodinného domu klasickým plynovým kotlem a kondenzačním plynovým kotlem. Diplomová práce obsahuje návrh těchto dvou otopných soustav, včetně výkresové dokumentace uvedené v příloze. Dále práce obsahuje výpočet spotřeby zemního plynu u obou variant otopných soustav s výpočtem ceny zemního plynu protopeného za otopné období a investiční náklady na tyto otopné soustavy a výsledkem je ekonomické porovnání těchto dvou otopných soustav.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deal with design and economic valorize heating system for heating family house classical gas boiler and condensing gas boiler. Diploma thesis includes design these two heating systems, inclusive graphical documentation mentioned enclosed. Further thesis includes calculation consumption natural gas in both variants heating systems with pricing natural gas spent behind heating period and investment charge upon this heating system and result is economics comparison these two heating systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectklasický plynový kotelcs
dc.subjectkondenzační plynový kotelcs
dc.subjectheatingen
dc.subjecteconomics estimationen
dc.subjectclassical gas boileren
dc.subjectcondensing gas boileren
dc.titleEkonomické zhodnocení a návrh otopné soustavy pro vytápění rodinného domu s klasickým a kondenzačním plynovým kotlem.cs
dc.title.alternativeDesign of heating system for family house.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.extent7.05 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2008-06-20-13:24:36cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:30:23en
sync.item.modts2014.12.04 01:30:27en
dc.contributor.refereePodoliak, Petercs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam