Show simple item record

Design Optimization of Contact Force Vector Sensor

dc.contributor.advisorKrejčí, Petrcs
dc.contributor.authorVála, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:50Z
dc.date.available2019-05-17T05:07:50Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVÁLA, P. Optimalizace vlastností snímače vektoru kontaktní síly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9512cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25331
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je optimalizace vlastností snímače vektoru kontaktní síly, jehož prototyp je v současné době navrhnut. Princip senzoru je založen na měření přetvoření aktivní části snímače pomocí tří tenzometrů, následné identifikaci velikosti a vektoru zatěžující síly pomocí neuronové sítě. Senzor však vykazuje špatnou citlivost při zatížení v ose, popřípadě kolem osy snímače. K vyřešení daného problému byl použit MKP model snímače, na který byla aplikována vhodná optimalizační metoda. Z výsledku optimalizace navrhneme modifikovaný snímač, na kterém se provede ověření funkčnosti pomocí neuronové sítě.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is an optimalization of vector contact force sensor properties which prototype is at the moment designed. The principle of sensor is based on transformation active part of sensor using three tensiometers and following value indentification of loading force vector using neuron network. Sensor has a bad sensitivity when axis force load or near to axis of sensor. To solve this problem ''MKP'' model of sensor was used on which suitable optimalization method was applicated. From the result of optimalization modificated sensor will be proposed and will be made a utility verification using neuron network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSnímač sílycs
dc.subjectneuronová síťcs
dc.subjectvektor sílycs
dc.subjectoptimalizační metodycs
dc.subjecttopologická optimalizacecs
dc.subjecttenzometrické měřenícs
dc.subjectForce sensoren
dc.subjectneural networken
dc.subjectforce vectoren
dc.subjectoptimization methodsen
dc.subjecttopological optimizationen
dc.subjectstrain gaugingen
dc.titleOptimalizace vlastností snímače vektoru kontaktní sílycs
dc.title.alternativeDesign Optimization of Contact Force Vector Sensoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-20-11:31:34cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9512en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:58:53en
sync.item.modts2020.03.31 06:29:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVlach, Radekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record