Show simple item record

Problems of determination of non-traditional organochloric compounds in environmental compartments

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorBlažková, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:15Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:15Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBLAŽKOVÁ, E. Problematika stanovení netradičních organochlorových sloučenin ve složkách ŽP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other8369cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25345
dc.description.abstractV bakalářské práci teoretického charakteru byla řešena aktuální problematika přítomnosti xenobiotik na bázi organohalogenovaných sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na kongenery polychlorovaných bifenylů (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/DF). Popsány byly fyzikálně chemické vlastnosti těchto organických polutantů a jejich toxikologické a environmentální aspekty. Popsány byly také možnosti jejich analytického stanovení. Kompletní analytický postup byl popsán pro indikátorové kongenery PCB.cs
dc.description.abstractThe baccalaureate theoretical thesis resolved the current issue of the presence of xenobiotics based on organohalogenated compounds in environmental elements. The focus was on congeners of polychlorinated biphenyls (PCB), polychlorinated diphenilyethers (PBDE), and polychlorinated dibenzodioxines and dibenzofuranes (PCDD/DF). The physical and chemical characteristics of these organically pollutants were described, as well as its toxicological and environmental aspects. The possibilities of its analytical determination were also described. The complete analytical procedure was described for indicator congeners PCB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganohalogenované polutantycs
dc.subjectabiotická složka životního prostředícs
dc.subjectbiotická složka životního prostředícs
dc.subjectstopová analýzacs
dc.subjectOrganohalogenic contaminantsen
dc.subjectabiotic environmenten
dc.subjectbiotic environmenten
dc.subjecttrace analysisen
dc.titleProblematika stanovení netradičních organochlorových sloučenin ve složkách ŽPcs
dc.title.alternativeProblems of determination of non-traditional organochloric compounds in environmental compartmentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid8369en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:02:01en
sync.item.modts2020.03.31 18:28:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČáslavský, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record