Show simple item record

Study of structure-property relationship of diketopyrrolopyrrole derivatives

dc.contributor.advisorWeiter, Martincs
dc.contributor.authorVrchotová, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:28Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVRCHOTOVÁ, J. Studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi derivátů diketopyrolopyrolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2539
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na studium nových perspektivních organických molekulárních materiálů. Součástí práce je teoretická část, která je zaměřena na možnosti využití organických materiálů v optických a elektronických prvcích s ohledem na deriváty diketopyrolopyrolu. Cílem experimentální práce byla příprava roztoků, tenkých vrstev a prototypů tenkovrstvých elektronických prvků z vybraných derivátů diketopyrolopyrolu a jejich optická a elektrická charakterizace. Získané výsledky jsou vyhodnoceny z hlediska potenciální aplikace v organické elektronice.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with new perspective organic molecular materials. A theoretical part contains search themed on organic materials for optical and electronic devices with emphasis on diketopyrrolopyrrole derivatives. The aim of the experimental part was preparation of solutions, thin layers and prototypical planar electronic components from chosen diketopyrrolopyrrole derivatives and their optical and electric characterization. Obtained results are interpreted with perspective on application in organic electronic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganická fotovoltaikacs
dc.subjectorganické polem řízené tranzistorycs
dc.subjectmolekulární materiálycs
dc.subjectdiketopyrolopyrol.cs
dc.subjectOrganic photovoltaicen
dc.subjectorganic field effect transistorsen
dc.subjectmolecular materialsen
dc.subjectdiketopyrrolopyrrole.en
dc.titleStudium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi derivátů diketopyrolopyrolůcs
dc.title.alternativeStudy of structure-property relationship of diketopyrrolopyrrole derivativesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:05cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:38:47en
sync.item.modts2020.03.31 23:49:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePřikryl, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceKaplanová: souvislost mezi chemickou strukturou a elektrickými vlastnostmi Zmeškal: chybný popis grafů Veselý: jednotka absorbance – chybně (a.u.)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record