Show simple item record

Digital predistorters for amplifier linearization

dc.contributor.advisorMaršálek, Romancs
dc.contributor.authorKroužil, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:45Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:45Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKROUŽIL, M. Číslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25403
dc.description.abstractTato práce popisuje číslicové předzkreslení v základním pásmu užité pro linearizaci zesilovačů. Nelinearita je jednou z nevýhod výkonových zesilovačů a její redukce je z mnoha ohledů užitečná. Práce popisuje chování systému, který obsahuje: Zdroj dat, reprezentovaný modulátorem QPSK nebo OFDM, předzkreslovač, výkonový zesilovač (model nelinearity) a výpočet nových koeficientů pro adaptaci předzkreslovače. Systém je simulován v prostředí MATLAB a Xilinx (simulační program ModelSim). V závěru práce jsou výsledky porovnány, popsány a komentovány.cs
dc.description.abstractIn this work I describe digital predistortion in baseband used for amplifier linearization. Non-linearity is one of the worst disadvantages of Power amplifiers and decreasing of its is useful from many reasons. Work examines system which contains: Data source, which is represented by QPSK or OFDM modulator, predistorter, Power amplifier (model of non-linearity) and unit used to update coeficients for predistorter adaptation. System is simulated in MATLAB and Xilinx (simulation by ModelSim). Results are compared, described and commented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředzkreslenícs
dc.subjectzákladní pásmocs
dc.subjectQPSKcs
dc.subjectOFDMcs
dc.subjectzesilovačecs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectXilinxcs
dc.subjectModelSimcs
dc.subjectPredistortionen
dc.subjectbasebanden
dc.subjectQPSKen
dc.subjectOFDMen
dc.subjectAmplifiersen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectXilinxen
dc.subjectModelSimen
dc.titleČíslicové předzkreslovače pro linearizaci zesilovačůcs
dc.title.alternativeDigital predistorters for amplifier linearizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:04cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8903en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:10en
sync.item.modts2020.05.22 12:06:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeValenta, Václavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record