Show simple item record

Model of the reactor chamber for microwave heating

dc.contributor.advisorKroutilová, Evacs
dc.contributor.authorKříž, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:46Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:46Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, T. Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8904cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25404
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven numerický model, ve kterém je řešena vysokofrekvenční-tepelná sdružená úloha. Návrh vysokofrekvenční komory je řešen s ohledem na distribuci tepla v nehomogenním prostředí a chemické a fyzikální změny. Rozměry vysokofrekvenční komory zaručují v komoře největší možný přenášený výkon ze zdroje a rovnoměrné rozložení elektromagnetického pole. Tyto podmínky jsou nutné k rovnoměrnému ohřevu vysoušené emulze. Diplomová práce obsahuje několik numerických modelů s různými rozměry, na základě kterých byl vybrán model s nejkratší dobou ohřevu vzhledem k objemu emulze.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the concept of a high-frequency chamber which serves for desiccation of emulsion consisted of oil and water where the contents of water is over 30% of the emulsion capacity. The high-frequency chamber works on frequency 2,45 GHz. The task was to design a numerical model in which a high-frequency thermic conjugated problem is solved. The design of a high-frequency chamber is made up considering the heat distribution in inhomogeneous environment as well as chemical and physical changes. The proportions of the high-frequency chamber can guarantee the biggest output transmitted from the source to the chamber with the emulsion desiccated and uniform layout of electromagnetic field. These criteria are necessary for smooth heating of the emulsion desiccated. In this diploma thesis, there were several numerical models with various proportions made up. Finally, the one with the shortest time of heating the emulsion in reference to emulsion capacity was chosen.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokofrekvenční komoracs
dc.subjectmikrovlnný ohřevcs
dc.subjectsdružená úlohacs
dc.subjectzměna skupenstvícs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectADPL.cs
dc.subjectHigh-frequency chamberen
dc.subjectmicrowave heatingen
dc.subjectcoupled analysisen
dc.subjectphase changesen
dc.subjectfinite element Metoden
dc.subjectANSYSen
dc.subjectADPL.en
dc.titleModel komory reaktoru pro mikrovlnný ohřevcs
dc.title.alternativeModel of the reactor chamber for microwave heatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-10-14:05:55cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8904en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:11en
sync.item.modts2020.05.22 12:44:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFiala, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. doc. Ing. Pavel Pechač, CSc. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record