Show simple item record

Simulation of the HVS characterstics in Matlab

dc.contributor.advisorKratochvíl, Tomášcs
dc.contributor.authorŠevčík, Martincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:54Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:54Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠEVČÍK, M. Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25424
dc.description.abstractDiplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND (Just Noticeable Difference) metrik, používaných pro hodnocení v HVS. V praktické části práce byl navrhnut a realizován simulační model v Matlabu, který je využitelný pro výpočet metriky JND z barevných a šedotónových obrazů a hodnocení v oblasti obrazových vzorků a frekvenčních koeficientů. Výsledky JND byly porovnány s dalšími objektivními metrikami hodnocení kvality obrazu (MSE, NMSE, SNR a PSNR). K vyhodnocení závislosti byly využity obrazy s rozdílně definovaným obsahem.cs
dc.description.abstractIn theoretical part Diploma thesis deals with the model of human vision HVS (Human Visual System), which can be used for image quality assessment in TV technique area. It has been described calculations of selected JND (Just Noticeable Difference) metrics, used in evaluation of HVS. In practical part of the thesis it has been suggested and realized simulation model in Matlab, which may be used for evaluation of three JND metrics from color and grayscale images and evaluation in spatial a frequency domain. Results of JND models have been compared to another objective image quality evaluation metrics (MSE, NMSE, SNR and PSNR). For interpretation of dependencies it has been used images with different defined content.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvalita obrazucs
dc.subjectobjektivní hodnocenícs
dc.subjectsubjektivní hodnocenícs
dc.subjectJNDcs
dc.subjectHVScs
dc.subjectWatsonův modelcs
dc.subjectZhangův modelcs
dc.subjectimage qualityen
dc.subjectobjective assessmenten
dc.subjectsubjective assessmenten
dc.subjectJNDen
dc.subjectHVSen
dc.subjectWatson’s modelen
dc.subjectZhang’s modelen
dc.titleModelování vlastností modelu HVS v Matlabucs
dc.title.alternativeSimulation of the HVS characterstics in Matlaben
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:05cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8930en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:16en
sync.item.modts2020.05.22 12:50:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSlanina, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. doc. Ing. Pavel Pechač, CSc. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record