Show simple item record

Planar antennas with special superstrates

dc.contributor.advisorHorák, Jiřícs
dc.contributor.authorZdráhal, Romancs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:58Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:58Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationZDRÁHAL, R. Planární antény se speciálními krycími vrstvami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8942cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25435
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá modelováním planárních antén se speciálními krycími vrstvami v programu CST Microwave Studio. Pozornost je zaměřena na substráty s elektromagnetickými zádržnými pásmy. V první části je rozebrán princip funkce těchto speciálních substrátů a obecně fyzikálních jevů uplatňujících se při šíření elektromagnetické vlny periodickým prostředím. Modelováním základních EBG struktur v CST byly získány a následně mezi sebou porovnány jejich disperzní charakteristiky. Náplní druhé části práce bylo modelování vybrané antény v CST. Anténa umístěná na konvenčním a EBG substrátu - v obou případech s krycí EBG deskou - byla analyzována a vzájemně porovnána. V třetí části této práce byla v CST (jazyk VBA) implementována optimalizační metoda roje částic (PSO), která byla aplikována na původní návrh vybrané antény. V poslední části byla optimalizovaná anténa namodelována a analyzována v programu ANSOFT HFSS a výsledky z obou programů byly vzájemně porovnány.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the modeling of planar antennas with special superstrates in the CST Microwave Studio. Attention is given to the electromagnetic bandgap (EBG) substrates. Firstly, the working principle of these special substrates and generally physical phenomena accompanying electromagnetic waves propagation in a periodic medium are analyzed. By modeling of basic EBG structures in CST their dispersion diagrams were obtained and afterwards compared to one another. The object of the second part of this thesis was modeling of a chosen antenna in CST. An Antenna placed first on the conventional and then on the EBG substrate - in both cases with special superstrates - is analyzed and compared to each other. In the third part of this thesis, the particle swarm optimization (PSO) technique was implemented in CST (VBA language), and was applied to the original design of the chosen antenna. In the final part of this thesis, the optimized antenna was modeled and analyzed in ANSOFT HFSS, and the results from both simulation programs are compared to each other.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSubstráty s elektromagnetickými zádržnými pásmycs
dc.subjectflíčková anténacs
dc.subjectoptimalizační metoda roje částiccs
dc.subjectkrycí vrstva.cs
dc.subjectElectromagnetic bandgap substratesen
dc.subjectpatch antennaen
dc.subjectparticle swarm optimization techniqueen
dc.subjectsuperstrate.en
dc.titlePlanární antény se speciálními krycími vrstvamics
dc.title.alternativePlanar antennas with special superstratesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:05cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8942en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:44en
sync.item.modts2020.05.22 13:27:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOliva, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record