Show simple item record

Organic solid state lasers

dc.contributor.advisorVala, Martincs
dc.contributor.authorKoutný, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:12Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOUTNÝ, J. Organické pevnolátkové lasery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other65240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25499
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je příprava a charakterizace modelových součástek pro tenkovrsvé organické pevnolátkové lasery. Práce se dále zabývá srovnáním různých metod určení prahové energie, při které dochází k zesílené spontánní emisi studovaného derivátu diketo-pyrrolo-pyrrolu. Teoretické část je věnována shrnutí poznatků o interakci světelného záření s hmotou a laserům se zaměřením na organické pevnolátkové lasery. Praktická část se zaměřuje na vlastní přípravu modelových součástek pro organické pevnolátkové lasery, úpravu aparatury pro jejich charakterizaci, srovnání vyhodnocovacích metod pro stanovení prahové energie a studium vlivu různých podmínek přípravy součástek.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the preparation and characterization of model components for organic thin-film solid-state lasers. The theses focuses on comparing different methods of determining the threshold energy, which leads to an amplified spontaneous emission of the studied derivative diketo-pyrrolo-pyrrole. The theoretical part is devoted to a summary of knowledge on the interaction of light with matter and lasers with a focus on organic solid-state lasers. The practical part is focused on preparation of model components for organic solid-state lasers, modification of apparatus for their characterization, comparison of evaluation methods for determining the threshold energy and study of the effect of different conditions of components preparation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganické pevnolátkové laserycs
dc.subjecttenkovrstvá laserová médiacs
dc.subjectdiketo-pyrrolo-pyrrolycs
dc.subjectzesílená spontánní emisecs
dc.subjectorganic solid-state lasersen
dc.subjectthin-film laser mediumen
dc.subjectdiketo-pyrrolo-pyrrolesen
dc.subjectamplified spontaneous emissionen
dc.titleOrganické pevnolátkové laserycs
dc.title.alternativeOrganic solid state lasersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-03cs
dcterms.modified2013-06-03-17:34:07cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:09:59en
sync.item.modts2021.11.12 20:28:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSalyk, Otacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc. (člen)cs
but.defenceČeppan – stimulovaná a spontánní emise Veselý – souvislost mezi rotační rychlostí a tloušťkou vrstvy Zmeškal – zhodnocení prahových energií emise Kratochvílová – Stokesův posun, anti-Stokesův posun, Ramanův a Rayleighůvcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record