Show simple item record

Automation of a workplace for laser welding

dc.contributor.advisorPochylý, Alešcs
dc.contributor.authorElger, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:23Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:23Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationELGER, J. Automatizace pracoviště pro svařování laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65274cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25501
dc.description.abstractCílem této diplomové práce na téma „Automatizace pracoviště pro svařování laserem“ je návrh automatizované manipulace s výrobky pro čtyř polohový svařovací laser, který vychází ze zadání reálného projektu pro společnost vyrábějící automobilové díly. V první části práce je proveden rozbor zadání, kde je popsán stávající stav pracoviště a jsou popsány jednotlivé pracovní cykly operace a požadavky zákazníka na pracoviště. Dále se práce zabývá řešením jednotlivých klíčových uzlů pracoviště, včetně návrhu robotu a koncového efektoru. V závěru práce je provedeno bezpečnostní řešení pracoviště a finančně-technické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis on the topic of „Automation of workplaces for laser welding“ is the design of a robotic manipulation device for a four position laser welder which has been designed for a real project for automotive parts company. The introduction part of this work analyses the assignment and describes the current state of the workplace, describes each work cycle operation and customer requirements at the workplace. The work then deals with solving individual key nodes at the workplace, including introducing this robot and end effector design. The conclusion of this work explains safety solutions at the workplace, and financial and technical evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatizace pracovištěcs
dc.subjectkoncový efektorcs
dc.subjectsvařování laseremcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectAutomation of a workplaceen
dc.subjectend-effectoren
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectsafetyen
dc.titleAutomatizace pracoviště pro svařování laseremcs
dc.title.alternativeAutomation of a workplace for laser weldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-25-08:01:37cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65274en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:04:42en
sync.item.modts2020.03.31 04:03:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubela, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen) Ing. Radek Král, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record