Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorBelko, Milancs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:28:44Z
dc.date.available2018-06-18cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBELKO, M. Součinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25548
dc.description.abstractTato diplomová práce se v úvodní části zabývá rešeršním rozborem dostupné literatury pojednávající o součiniteli přestupu tepla v labyrintových ucpávkách a rotujících disků parních turbín. Z dostupných experimentálních studií zpracovává přehled součinitelů přestupu tepla na rotačních částech turbín. Dále pak se zabývá návrhovým výpočtem ke stanovení součinitele přestupu tepla ve vybraných částech turbíny uplatnitelné pro konkrétní geometrické a provozní parametry. Výstupem této práce je simulace dilatace rotoru provozované parní turbíny v programu Ansys během studeného startu.cs
dc.description.abstractThis thesis in introductory part aims to analyze the available literature on the heat transfer coefficient in labyrinth seals and rotating discs of steam turbines. The available experiment studies were processed to summarize heat transfer coefficients on the rotating parts of the turbine. Then, this thesis specifies a design calculation to determine the heat transfer coefficient in selected parts of the turbine, exercisable for specific geometric and operating parameters. The outcome of this work is simulation of rotor dilation of operating steam turbine in the program Ansys during cold start of turbine.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectSoučinitel přestupu teplacs
dc.subjectlabyrintová ucpávkacs
dc.subjectsimulace dilatace rotorucs
dc.subjectHeat transfer coefficienten
dc.subjectlabyrinth sealen
dc.subjectsimulation of rotor dilatationen
dc.titleSoučinitele přestupu tepla na parou obtékaných plochách parních turbíncs
dc.title.alternativeHeat transfer coefficient on surfaces of steam turbinesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.extent6.50 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-25-07:47:06cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:27:17en
sync.item.modts2014.12.03 21:38:56en
dc.contributor.refereePavel, Pánekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam