Show simple item record

Marketing research

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorSkopalová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:18:28Z
dc.date.available2019-11-27T20:18:28Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationSKOPALOVÁ, M. Marketingový výzkum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.cs
dc.identifier.other6767cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25551
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která tvoří podklad marketingové analýzy. V praktické části je nejprve zhodnoceno postavení podniku na českém trhu a též byla vyhotovena interní analýza podniku. Poté následuje zahraniční marketingová analýza, ve které jsou hodnoceny jednotlivé proměnné, které mohou ovlivnit případné úspěšné působení podniku na čínském trhu. V této sekci jsou též popsány základní podmínky pro podnikání na tomto trhu. Na základě poznatků z analýzy jsou formulovány výstupy, které tvoří doporuční podniku ohledně otázky zda se na čínském trhu etablovat či ne.cs
dc.description.abstractThis thesis presents analyse of chinese market in segment of heating body with object evaluate possibility to enter on this difficult market from czech company. At beginning of thesis are drawing up basic theoretic data which constituting base of market research. In the first the practical part appreciates position of company on the czech market and also inside analyse was made out. Individual variables, which could influence successfully activity on chinese market are revaluation in the part of foreign´s marketing research . Basic articles for business on chinese market are set out in this partition. The pieces of knowledge which create recommendation for company from the question if the company have establist or not, formulated on the basic of finding marketing research.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectprimární informacecs
dc.subjectsekundární informacecs
dc.subjectvýzkum od stolucs
dc.subjectterénní výzkumcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmatice General Electriccs
dc.subjectmatice Barksdale a Harriscs
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectprimary informationen
dc.subjectsecondary informationen
dc.subjectdesk researchen
dc.subjectfield researchen
dc.subjectSWOT analyseen
dc.subjectmatrix General Electricen
dc.subjectmatrix Barksdale and Harrisen
dc.titleMarketingový výzkumcs
dc.title.alternativeMarketing researchen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-11cs
dcterms.modified2007-06-11-16:18:07cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid6767en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:00:38en
sync.item.modts2020.05.22 13:12:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSoušek, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jaroslav Vašek, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record