Show simple item record

Study of the antimicrobial effects of selected spices

dc.contributor.advisorVoběrková, Stanislavacs
dc.contributor.authorKalábová, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:19:56Z
dc.date.available2018-10-21T20:19:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKALÁBOVÁ, J. Studium antimikrobiálního účinku vybraných druhů koření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other65192cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25628
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na studium antimikrobiálních účinků extraktů ze skořice, hřebíčku, zázvoru mletého a čerstvého proti Bacillus subtilis, Aspergillus niger a Pichia fermentans. Extrakty koření byly připraveny ve třech rozpouštědlech (ethanol, voda, octan ethylnatý) a pro testování inhibičních účinků na dané mikroorganismy byly použity dvě metody disková difuzní a bujónová diluční metoda. Dále byla stanovena antioxidační aktivita a celkový obsah polyfenolických látek v koření. Výsledky naznačují, že skořice i hřebíček extrahované v octanu ethylnatém a ethanolu jsou velice slibná antimikrobiální činidla proti všem testovaným mikroorganismům. Kombinace skořice a hřebíčku vykazuje aditivní účinek zejména po extrakci octanem ethylnatým. Nicméně, v případě bujónové diluční metody vykazoval nejvyšší inhibici buněčného růstu zázvor čerstvý a to při optimálních růstových podmínkách Bacillus subtilis (35 °C, pH 7, 250 rpm). Minimální inhibiční koncentrace (MIC) byla pro všechny mikroorganismy stanovena 8,3 mg/ml. Největší množství polyfenolických látek bylo v případě extraktů v ethanolu a to u skořice a hřebíčku, což koreluje s výsledky antioxidační aktivity.cs
dc.description.abstractThe antimicrobial effects of cinnamon, clove and ginger (grand and fresh) extracts against Bacillus subtilis, Aspergillus niger and Pichia fermentans were studied in this thesis. Selected spices were extracted in three solvents (ethanol, water and ethyl acetate) and inhibition effect on tested microorganisms was studied using two methods disc diffusion and broth dilution methods. The antioxidant activity and total polyphenolic compounds from spices were also determined. The results showed that cinnamon and clove extracts in ethyl acetate and ethanol were a promising antimicrobial substances for all tested microorganisms. Combination of cinnamon and clove especially ethyl acetate extracts showed an aditive effect. However, in the case of broth dilution method, fresh ginger inhibited bacterial growth under optimal growth conditions of Bacillus subtilis (35 °C, pH 7, 250 rpm). Minimum inhibitory concentration (MIC) values for all susceptible microorganisms was determined 8,3 mg/ml. The highest amounts of polyphenolic substances were found in cinnamon and clove ethanol extract and this result was in correlation with antioxidant activity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAntimikrobiální účinekcs
dc.subjectkořenícs
dc.subjectesenciální olejcs
dc.subjectantioxidační aktivitacs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectAntimicrobial effectsen
dc.subjectspicesen
dc.subjectessentials oilen
dc.subjectantioxidant aktivityen
dc.subjectpolyphenolicsen
dc.titleStudium antimikrobiálního účinku vybraných druhů kořenícs
dc.title.alternativeStudy of the antimicrobial effects of selected spicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-03cs
dcterms.modified2013-06-03-09:32:23cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid65192en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:02:27en
sync.item.modts2020.03.31 00:40:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRNDr.Eva Dvořáčkovács
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Márová: Byl brán v úvahu obsah vody ve vzorcích ? Byla stanovena i antimikrobiální aktivita etanolu a etylacetátu ? prof. Šimko: Proč byla sledována i antioxidační aktivita ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record