Show simple item record

Detection of Localized Surface Plasmons on Metal Nanostructures

dc.contributor.advisorKalousek, Radekcs
dc.contributor.authorKonečná, Andreacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:20:07Z
dc.date.available2019-05-17T12:20:07Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKONEČNÁ, A. Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other65162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25644
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými pomocí sestavené aparatury, pro infračervenou oblast byla využita fourierovská infračervená spektroskopie (FT-IR). Výsledky byly dále diskutovány s ohledem na platnost provedených aproximací a také na kvalitu vyrobených nanostruktur.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with theoretical and experimental study of localized surface plasmons excited on metal nanostructures. Analytical calculations were compared to simulations and measurements using assembled apparatus and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) in infrared range. Obtained results were discussed considering both validity of performed approximations and quality of manufactured nanostructures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmonikacs
dc.subjectlokalizované povrchové plazmonycs
dc.subjectplazmonické rezonanční anténycs
dc.subjectdetekce ve vzdáleném polics
dc.subjectspektroskopiecs
dc.subjectplasmonicsen
dc.subjectlocalized surface plasmonsen
dc.subjectplasmonic resonant antennasen
dc.subjectfar-field detectionen
dc.subjectspectroscopyen
dc.titleDetekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturáchcs
dc.title.alternativeDetection of Localized Surface Plasmons on Metal Nanostructuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-12:06:46cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:49:00en
sync.item.modts2020.03.31 07:05:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDub, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record