Show simple item record

Data-fusion for Rotation Measurement

dc.contributor.advisorŽalud, Luděkcs
dc.contributor.authorSkula, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:00:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:00:07Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSKULA, D. Datová fúze pro určování rotace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12650cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2565
dc.description.abstractCílem této práce je navržení a realizace modulu určujícího otočení ve třech vzájemně kolmých osách. Práce je rozdělena do šesti celků. V první části je pojednáno o snímači úhlové rychlosti – gyroskopu. Rozebráno je jeho použití pro měření otočení. Další část práce se zabývá snímačem zrychlení – akcelerometrem ve funkci snímače náklonu. Třetí část rozebírá snímač magnetického pole – magnetometr ve funkci elektronického kompasu. U každého snímače je rozebrána problematika parazitních vlivů. Předchozí části tvoří základ pro HW návrh modulu. Ten je objasněn ve čtvrté části. Zabývá se zejména použitými součástkami pro zpracování signálů ze snímačů. Další část tvoří popis programového vybavení modulu. Zde je pojednáno o programovém vybavení jednotlivých snímačů a způsobu měření na nich. Poslední část tvoří popis programového vybavení řídící aplikace v počítači. Pozornost je věnována především zpracování dat ze snímačů a jejich kompenzaci vůči parazitním vlivům.cs
dc.description.abstractThe goal of this paper is to design and implement a module to determine the rotation around three axes normal to each other. The paper is divided into six parts. The first part deals with the rate sensor - the gyroscope. It is explicated how the gyroscope is used for rotation measurement. The next part of the paper explains the acceleration sensor – the accelerometer, functioning as an inclination sensor. The third part analyses the magnetic field sensor – the magnetometer, functioning as an electronic compass. With each type of sensor, the problems of parasitic influences are discussed. The foregoing parts constitute the basis for the HW of the module design that is explained in the forth parts. It deals especially with components used for processing the sensor signals. The next part is a description of the software of the module. Here, the software of the particular sensors and measurement methods used with them are discussed. The last part describes the software of the control application in the computer. The attention is paid especially to processing data from the sensors and their compensation against parasitic influences.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmagnetometrcs
dc.subjectakcelerometrcs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjectmagnetometeren
dc.subjectakcelerometeren
dc.subjectgyroscopeen
dc.titleDatová fúze pro určování rotacecs
dc.title.alternativeData-fusion for Rotation Measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-12-13:55:59cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12650en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:22:23en
sync.item.modts2020.03.30 13:13:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKopečný, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky oponentů a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record