Show simple item record

Influence of The Tax Base in Different Ways Property Acquisition

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelcs
dc.contributor.authorCzeczotková, Ivetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:51Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:51Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCZECZOTKOVÁ, I. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other65076cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25679
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá nalezením ideálního způsobu financování nového automobilu pro společnost M&S Elektro Třinec s. r. o. Porovnává různé způsoby pořízení, především úvěr a leasing a hledá variantu, která za stanovených podmínek co nejpříznivěji ovlivní základ daně. Zkoumá daňové aspekty různých verzí pořízení a doporučuje společnosti nejvhodnější způsob nabytí majetku.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with finding the ideal way of financing a new car for the company M&S Elektro Třinec s. r. o. Different methods of acquisition, primarily loans and leasing, are compared and it looks for a variant, which has under these conditions the most favorable affect on the tax base. It examines tax aspects of various versions of the acquisition and recommends the most appropriate way of acquiring the property.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmajetekcs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectpořízenícs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjectuznatelné nákladycs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectpropertyen
dc.subjectdepreciationen
dc.subjectacquisitionen
dc.subjectleasingen
dc.subjectcrediten
dc.subjectdeductiblecostsen
dc.subjecttax baseen
dc.titleOvlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetkucs
dc.title.alternativeInfluence of The Tax Base in Different Ways Property Acquisitionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-27-07:58:44cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65076en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:36:29en
sync.item.modts2020.03.31 14:02:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDavid, Jarošcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) Ing. Pavla Vejmolová (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Tomáš Soukup, BA. (člen) Ing. Mgr. Vladimír Šefl (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. doc. Sadovský: O jaké auto se konkrétně jednalo? - zodpovězeno v plném rozsahu. Ing. Svirák: Může v případě operativního pronájmu dojít k převodu vlastnictví k předmětu nájmu? - zodpovězeno v plném rozsahu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record