Show simple item record

Analysis of the Selected Firm

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorKrejčík, Václavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:25:40Z
dc.date.available2019-05-17T01:25:40Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKREJČÍK, V. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other40711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2576
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou společnosti ZETOR TRACTORS a.s. Jejím hlavním cílem a posláním je zobrazit pomocí postupů a metod z oblasti analýzy účetních výkazů a strategické i finanční analýzy aktuální stav podniku a na základě těchto analýz navrhnout některá řešení a doporučení, které by do budoucna mohly být námětem ke zlepšení stávajícího stavu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with a comprehensive analysis of ZETOR TRACTORS a.s. company. The main goal and mission of the analysis is to depict an actual stage of the company by some procedures and methods from the financial statements and the strategy and financial analysis, and on the basis of these analysises suggest some solutions and recommendations, which could be the subject matter towards improvement of the current situation in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectBostonská maticecs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjecttraktorycs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectBoston matrixen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjecttractorsen
dc.subjectproductionen
dc.titleAnalýza vybrané firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Selected Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:08cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid40711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:01:15en
sync.item.modts2019.05.19 08:55:03en
dc.contributor.refereeVeselý, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record