Show simple item record

Modelling of dynamics systems with multi degrees of freedom

dc.contributor.advisorDušek, Danielcs
dc.contributor.authorSvětnický, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:10:42Z
dc.date.available2018-10-21T21:10:42Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSVĚTNICKÝ, T. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other64104cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25927
dc.description.abstractCílem této práce je vytvořit na základě pohybových rovnic matematický model kmitající soustavy s více stupni volnosti. V úvodu je popsáno teoretické rozdělení dynamických kmitajících soustav a jejich hlavní vlastnosti. V další části je provedena analýza zadané soustavy a jsou sestrojeny pohybové rovnice za pomoci Lagrangeových rovnic druhého druhu. Je uveden postup při řešení soustavy společně s použitými vztahy pro získání vlastních frekvencí, vlastních tvarů a výchylek těles v čase. Samotné řešení je uskutečněno v programu MAPLE, jsou sestrojeny grafy amplitudové charakteristiky, fázové charakteristiky a závislosti výchylky těles na čase s diskuzí vlivu parametrů, které vstupují do výpočtu. Správnost analytického řešení je v závěru ověřena metodou konečných prvků v programu ANSYS.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to create a mathematical model of multi-degree-of-freedom vibrating system based on motion equations. The introduction describes the theoretical distribution of dynamic vibrating systems and their main characteristics. The next part deals with the analysis of assigned system and the motion equations are constructed by using Lagrange equations of the second kind. The process of system solving is provided together with equations which were used for obtaining the natural frequencies, eigenmodes and amplitudes of objects in time. The actual solution is carried out in MAPLE software; graphs of amplitude characteristics, phase characteristics and objects amplitude in time are constructed. Influence of parameters entering the calculation is discussed. At the end is verified the accuracy of the analytical solution by the finite element method in ANSYS software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMechanické kmitánícs
dc.subjectvíce stupňů volnostics
dc.subjectvlastní frekvencecs
dc.subjectamplitudová charakteristikacs
dc.subjectMechanical vibrationen
dc.subjectmulti degrees of freedomen
dc.subjectnatural frequencyen
dc.subjectamplitude characteristicsen
dc.titleModelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnostics
dc.title.alternativeModelling of dynamics systems with multi degrees of freedomen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-12:15:38cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid64104en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:10:55en
sync.item.modts2020.03.31 10:17:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLošák, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Prášil (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval komisi svoji bakalářskou práci. Následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record