Poslední příspěvky

 • Solution methods of composite beams 

  Jamal, Dany
  Solutions of composite beams encounter some specific problems, such as shrinkage and creep of concrete, cracking of concrete and plasticity of steel, partial interaction of elements or history of erection and loading ...
 • Objekt hlavní tribuny a ředitelství Velké ceny Brna 

  Bláha, Pavel
  Můj diplomový projekt je návrhem objektu hlavní tribuny a ředitelství závodů Velké ceny města Brna. Objekt se nachází v blízkosti Ostrovačic a Brna-Žebětína. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou ocelovou konstrukci a ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Kuča, Jiří
  CENTRUM ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO I RELAXAČNÍHO ŽIVOTA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ. HLAVNĚ JE URČENO PRO ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH SPORTŮ - PŘEDEVŠÍM VESLOVÁNÍ A PRO POTÁPĚČSKÝ KLUB. OBA KLUBY JSOU URČENY PŘEDEVŠÍM STUDENTŮM VYSOKÝCH ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Kuchtík, Pavel
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie. Předmětem řešení byl návrh nádraží VRT v Brně- Tuřanech, nedaleko brněnského letiště. Byla navržena nádražní budova s nástupišti a čtyřmi kolejemi. Dvě z nich ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Novotný, Lukáš
  Navržený objekt centra volnočasových aktivit veslařský klub Vlnovec je situován do jižní části Brněnské přehrady mezi částí Rakovec a Kozí horka. Objekt stojí na sávajícím pozemku tělovýchovné jednoty Lodních sportů Brno ...
 • Rekonstrukce letiště Brno - Tuřany 

  Paťha, Radim
  Tématem diplomové práce je rekonstrukce provozu mezinárodního letiště v Brně a návrh nové příletové haly. Zvládnutí specifického provozu letiště v návaznosti na stávající odletovou halu a vytvoření vhodného konceptu pro ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Bílek, František
  Záměrem této diplomové práce je revitalizace bývalého areálu Zbrojovky Brno. Tento areál je v územním plánu klasifikován jako „brownfield“. Areál má velice výhodnou polohu v rámci Brna Nachází se v centrální části Brna a ...
 • Koncertní sál v Brně 

  Špondrová, Hana
  Studie řeší návrh nového kulturního centra na Moravském náměstí – polyfunkčního objektu s velkým koncertním a malým víceúčelovým sálem s příslušným provozním a technickým zázemím, parkováním, servisním zázemím pro návštěvníky ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Viktora, Jakub
  Vysokorychlostní koridor je budoucnost cestování. S jeho výstavbou mnohé evropské státy začaly již před několika lety a velmi se osvědčil. Česká republika zatím nedisponuje tímto způsobem dopravy, ale vzhledem k poloze ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Ostravice ve Frýdku Místku 

  Říha, Petr
  Práce si klade za cíl navrhnout vhodnou zástavbu hodnotného území v blízkosti řeky Ostravice ve Frýdku-Místku, které je v současné době nedostatečně využíváno. Část řešeného území je zpracována podrobněji až do úrovně ...
 • Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou 

  Zímová, Barbora
  Tématem práce je návrh městské struktury domů situovaných v blízkosti centra města Zruč nad Sázavou v návaznosti na řeku Sázavu. Práce řeší aktuální problémy města, zabývá se především problémy spojenými s rekreací, cestovním ...
 • Opakovaná nivelace na vodním zdroji Tetčice 

  Čáp, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vertikálních posunů základové půdy v obci Tetčice. V první části popisuje geologickou stavbu a komplikace v lokalitě. Další kapitoly rozebírají zjišťování vertikálních posunů, jejich ...
 • Testování přesnosti mobilního mapovacího systému MOMAS 

  Nováčková, Soňa
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který vlastní firma Geodis Brno, spol. s.r.o. a otestovat přesnost tohoto systému. Provést sběr dat a zpracování získaných údajů na pracovišti ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Zaměření románských sklepních prostor v Praze 

  Krbálková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením románských sklepních prostor v lokalitě Praha 1 – Malá Strana, ul. Karmelitská. V dané lokalitě je vybudována měřická síť pro podrobné geodetické zaměření. Měřická síť je ...
 • Využití fotogrammetrie pro dokumentaci historických měřidel 

  Charvát, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Práce se zabývá zjištěním nejvhodnějšího způsobu vyhodnocení kalibrace ...
 • Územní studie „Zbrojovka“ 

  Kosíková, Martina
  Bc.Tomková Martina. Územní studie „Zbrojovka“. Brno, FAST 2012. Diplomová práce se zabývá revitalizací průmyslového areálu Zbrojovka. Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města Brna. Hlavní myšlenkou ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Hamrová, Martina
  Nově navrhovaný objekt Centra volnočasových aktivit má vytvořit důstojné místo pro volnočasové aktivity, především vodní sporty a zatraktivnit tak Brněnskou přehradu. Veslařský sport má na Brněnské přehradě již dlouholetou ...
 • Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada 

  Eliášová, Kristýna
  Diplomová práce „Centrum volnočasových aktivit Brno-Brněnská přehrada“ je zpracována ve formě architektonické studie. Tématem architektonické studie je projekt integrující prostory veslařského klubu, bydlení pro reprezentující ...

Zobrazit další