Now showing items 1-1 of 1

  • Monitoring pohybu skalních bloků v propadání Bílé vody 

    Moštěk, Václav
    Tato práce přibližuje zaměření, zpracování a vyhodnocení 14. a 15. etapy (v roce 2011) sledování posunů skalních bloků v propadání Nová Rasovna nedaleko obce Holštejn. Tyto dvě etapy jsou mezi sebou porovnány a následně ...