• Futurama business park - objekt C, stavebně technologická příprava 

  Okrouhlý, Petr
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy novostavby Futurama business park - objekt C. V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prací, základových konstrukcí a železobetonového monolitického ...
 • Sportovně relaxační areál Nový Lískovec - vybraná část STP 

  Venkrbec, Václav
  Diplomová práce řeší technologii výstavby polyfunkčního sportovního objektu s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramického zdiva.
 • Vybraná část STP Viladomy Zámostí 

  Boleček, Richard
  Předložená diplomová práce řeší technologii výstavby bytového objektu. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na zakládání a zděné systémy. Stavebně technologický projekt dále obsahuje technické zprávy ke ...