Now showing items 1-5 of 5

 • Futurama business park - objekt C, stavebně technologická příprava 

  Okrouhlý, Petr
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologické přípravy novostavby Futurama business park - objekt C. V této diplomové práci je řešeno provádění zemních prací, základových konstrukcí a železobetonového monolitického ...
 • Polyfunkční dům v Sezemicích - stavebně technologický projekt 

  Libánská, Barbora
  Stavebně technologický projekt realizace novostavby polyfunkčního domu. Práce obsahuje: Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, koordinační situace stavby, časový a finanční plán stavby, studie realizace ...
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Sportovně relaxační areál Nový Lískovec - vybraná část STP 

  Venkrbec, Václav
  Diplomová práce řeší technologii výstavby polyfunkčního sportovního objektu s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramického zdiva.
 • Vybraná část STP Viladomy Zámostí 

  Boleček, Richard
  Předložená diplomová práce řeší technologii výstavby bytového objektu. Jde o studii hlavních technologických etap se zaměřením na zakládání a zděné systémy. Stavebně technologický projekt dále obsahuje technické zprávy ke ...