• Stavebně technologický projekt kulturního domu 

    Bittmannová, Lenka
    Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu kulturního domu Žabčice. Obsahuje projekt zařízení staveniště, technologický předpis pro podlahové konstrukce, střešní plášť ploché střechy a opláštění ...