Now showing items 1-1 of 1

  • Lávka pro pěší přes řeku Dyji 

    Antoš, Jiří
    Lávka pro pěší přes řeku Dyji, která je tvořena předpjatým betonovým pásem podporovaným obloukem. Konstrukce je navrhována tak, aby se u ní uplatnil samokotvený systém.