Show simple item record

Conversion of Dormitory to Training Center of Cultural Heritage Managers, Tomioka Silk Mill, Japan

dc.contributor.advisorZemánková, Helenacs
dc.contributor.authorDolkošová, Vendulacs
dc.date.accessioned2018-05-17T17:03:56Z
dc.date.available2018-05-17T17:03:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOLKOŠOVÁ, V. Konverze ubytovny na Školící centrum manažerů kulturního dědictví, Tomioka Silk Mill, Japonsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other64303cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26083
dc.description.abstractPředmětné stávající objekty řešeného školícího centra se nacházejí na jižním okraji areálu Tomioka Silk Mill na nábřeží nad prudkým korytem řeky. Jedná se o objekt bývalých ubytoven pro pracovnice přádelny „Dormitory“ a dům Paula Brunata, prvního ředitele továrny „Brunat House“. Zápis továrny na list světového dědictví UNESCO a její následná funkční proměna vyvolá potřebu školených odborníků. Již dnes se tématem přádelny Tomioka Silk Mill zabývá mnoho organizací a také dobrovolnických skupin z širokého okolí. V novém školícím centru by mohly probíhat tematické přednášky o hedvábnictví, historii Tomioka Silk Mill a dalších lokalit hedvábnictví, kurzy, semináře a školení průvodců a dalších dobrovolníků, příprava a konzultace propagace přádelny, konference zahraničních odborníků průmyslového dědictví, expertů v oboru hedvábnictví působících v prefektuře, výstavy a naučné lekce. Dormitory V jižním bloku bývalé ubytovny jsou situovány prostory pro menší školení a semináře a kancelářské zázemí pro dočasné školitele. V severním bloku jsou ponechány pokoje pro dočasné ubytování v původním tradičním japonském stylu. Propojení nábřeží a školícího centra bylo dosáhnuto zvýšeným počtem vstupů do učeben a jídelny z jižní strany objektu. Tento úzký pruh nábřeží je zabydlen zvýšenými terasami a zelenými plochami s vysazeným bambusem.Na západní straně je školící centrum rozšířeno o hygienický blok, který konzolou mírně vystupuje za hranu nábřeží. Vytváří vyhlídkovou terasu a tím taky rozšiřuje úzký průchod mezi objektem a okrajem svahu. Mezi bloky školícího centra a ubytovny je podélné zelené atrium. Brunat House Objekt Paula Brunata plní společensko-administrativní funkci. První manažer objekt využíval pouze pár roků, poté bylo jeho využití změněno na školu pro pracovníky přádelny. Hlavní sál je doplněn vstupním foyer, šatnou, hygienickým zázemím a občerstvením. V přístavku na západní straně objektu je situováno administrativní zázemí areálu – kanceláře Tomioka Silk Mill Division, hlavního správního orgánu. Další jeho činností je údržba areálu, péče o návštěvníky, školení průvodců, výzkum a provádění průzkumů spojených se zápisem přádelny na UNESCO. Spolupracuje s vládním oddělením prefektury Gunma World Heritage Registration Promotion Division a dalšími experty. Nábřeží Nábřeží nad řekou osvětlené jižním sluncem je ideálním místem pro vytvoření odpočinkového prostoru pro přilehlé funkce muzea a školícího centra s vyhlídkou. Relaxační nábřeží s odpočinkovými zákoutími, posezením a vyhlídkou na protější svahy propojí japonskou přírodu s technicistním prostředím a duchem evropským, tak jak tomu bylo při vzniku přádelny. Školící centrum má sloužit jak potřebám místních organizací, tak k setkání odborníků z celého světa. Mělo by tak spojovat prvky japonské i západní kultury.cs
dc.description.abstractBoth existing buildings of designed Training Center are situated on the southern edge of the Tomioka Silk Mill above the steep river side. It is former dormitory for female workers and a house of the first manager of the factory Paul Brunat. Preparation of registration of the factory as UNESCO World Heritage Site and its subsequent functional transformation raises the need for trained professionals. Lot of organizations from surrounding area are now studying topic of the Tomioka Silk Mill. Thematic lectures about silk industry, history of the Tomioka Silk Mill and related sites, seminars, workshops and training of guides and other voluntaries, preparation and discussion of propagation of the mill, international conferences of experts of industrial heritage and silk production from all around the world and experts from Gunma prefecture, exhibitions and other events could take place in the new Training Center. Dormitory Rooms for seminars, lectures and offices for temporary teachers are situated in the southern block of former dormitory. In the other block, rooms for short-term accommodation stay in original condition of traditional Japanese style. Connection of waterfront and training center has been achieved through increase of entrances into the training rooms and restroom from the south of the building. This narrow strip of ground is settled by elevated terraces and green areas planted with bamboo. Building of the training center expanded to a new hygienic block on the west side. Part of it slightly exceeds above the river and creates observation terrace and it also makes the walking passage wider. Green atrium is situated between two blocks of dormitory. Brunat House Brunat house is designed for conferences and administration. The first manager has used this object as residence only a few years and then its use was changed to a school for workers of the mill. In addition to the main hall there is entrance foyer, dressing room, sanitary facilities and cafe bar. Administrative body of the Tomioka Silk Mill – the Tomioka Silk Mill Division is situated in the western block of Brunat house. Other activities of this office are: area and building maintenance, care of visitors, guides training, research and works related to world heritage registration. They also collaborate with Gunma government office World Herritage Registration Promotion Division and other experts. Waterfront Waterfront with southern sunlight is ideal for creating place for relax connected to surrounding functions of museum and training centre. Relax waterfront should offer calm corners, opportunity for sitting or lying on the southern sunlight and also nice viewpoint on the mountains surrounding the Tomioka city. It should connect Japanese nature with industrial environment and western style, as it was in the time of establishment of the factory. Training Centre should meet the needs of local organization and also experts from all around the world. Therefore it should be mix of Japanese and western culture.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJaponskocs
dc.subjectTomiokacs
dc.subjectpřádelnacs
dc.subjecthedvábícs
dc.subjectškolící centrumcs
dc.subjectJapanen
dc.subjectTomiokaen
dc.subjectSilk Millen
dc.subjectSilken
dc.subjectTraining Centeren
dc.titleKonverze ubytovny na Školící centrum manažerů kulturního dědictví, Tomioka Silk Mill, Japonskocs
dc.title.alternativeConversion of Dormitory to Training Center of Cultural Heritage Managers, Tomioka Silk Mill, Japanen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-27cs
dcterms.modified2013-05-28-09:09:20cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid64303en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:54:14en
sync.item.modts2020.03.31 08:18:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeZemánek, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record