Show simple item record

Hydrodynamic analysis of basic equipment in units for the thermal processing of wastes

dc.contributor.advisorPařízek, Tomášcs
dc.contributor.authorŘíha, Kamilcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:51Z
dc.date.available2019-05-17T05:07:51Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŘÍHA, K. Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other9809cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26092
dc.description.abstractTermické zpracování odpadů je metoda, kdy při spalování dochází k redukci odpadů až na 10% původního objemu. Hlavní předností této metody je možnost využití tepla uvolněného spalováním odpadu pro výrobu tepelné či elektrické energie. Při termickém procesu však vzniká řada nežádoucích látek (NOx, CO, SO2, HCl, HF, PCDD/F), které se musí ze surových spalin odstranit nebo zredukovat na hodnoty dané platnou legislativou [16]. Za tímto účelem jsou spalovenské linky opatřeny řadou aparátů na odstranění těchto látek. Hlavní úkol této diplomové práce je výběr kritických aparátů z hlediska jejich tlakových ztrát. Hodnota tlakové ztráty hraje významnou roli při navržení výkonu spalinového ventilátoru. Při zvýšení či snížení celkové tlakové ztráty, roste či klesá spotřeba elektrické energie spalinového ventilátoru. Změna spotřeby se v celkovém hodnocení promítá v koeficientu efektivnosti energetického využití odpadů, kde se určuje zda jde jen o spalování odpadů či o jeho energetické využití. V první části diplomové práce jsou detailně popsány dostupné metody čištění spalin, kde je popsán jejich princip, výhody, nevýhody a porovnání jejich účinnosti. V další části diplomové práce je proveden vzorový příklad o vlivu určení technologie na celkovou hodnotu tlakových ztrát. Byly vybrány dvě technologie pro odstraňování dioxinů (technologie katalytické filtrace REMEDIA a DeNOx/DeDiox), kde se provedla detailní analýza tlakových ztrát jednotlivých komponent daných technologií. Následně byly dosažené výsledky mezi sebou porovnány a vyhodnoceny. Pro analýzu těchto dvou metod byl navržen matematický postup v softwaru Maple 9.5.cs
dc.description.abstractThermal processing of wastes is a metod, when during combustion occur reduction of wastes till 10% previous volume. The main advantage of this method is possibility to heat utilization for heat and electric production. Through thermic process develops range of pollutants (NOx, CO, SO2, HCl, HF, PCDD/F) that had to be remove from off-gas or reduced to enviromental values in agreement with laws in force [16]. For this purpose are combustion units equip with range of devices for removing this pollutans. The main task of this diploma thesis is selectoin of ctirical device in term of pressure drops. The value of pressure drop stands significant part in proposition of efficiecy off-gas fan. In increase or decrease total pressure drop consumption of electrical energy of off-gas fan is rising or going down. Change of consumption in total classification is projecting in energy utilization rate of waste where is determinate if it stands of energy utilizatoin or just incineration. In first part of diploma thesis are described in detail availability methods of off-gas cleaning where is described their principle, advanteges, disadvatages and comparison of effectivity. In second part of diploma thesis is made example model about influnce technology on value of total pressure drop. There were chosen two technologies for removing dioxins (technology of catalytic filtration REMEDIA and DeNox/DeDiox). For both technologies were made detailed analysis of pressure drops single components of these technologies. Attainment results were compared and rated with one another. For analysis these two methods were designed mathematical process in software Maple 9.5.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttermické zpracování odpadůcs
dc.subjectčištění spalincs
dc.subjecttlaková ztrátacs
dc.subjectkatalytická filtrace REMEDIAcs
dc.subjectDeNOx/DeDioxcs
dc.subjectthermal processing of wastesen
dc.subjectoff-gas cleaningen
dc.subjectpressure dropen
dc.subjectcatalytic filtration REMEDIAen
dc.subjectDeNOx/Dedioxen
dc.titleAnalýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadůcs
dc.title.alternativeHydrodynamic analysis of basic equipment in units for the thermal processing of wastesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-06-18-15:03:36cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid9809en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:45:39en
sync.item.modts2020.04.01 04:02:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKilkovský, Bohuslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. (člen) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record