Show simple item record

Searching adenine and guanine rich regions

dc.contributor.advisorMaděránková, Denisacs
dc.contributor.authorVlachynská, Alžbětacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVLACHYNSKÁ, A. Vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65444cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26120
dc.description.abstractPráce se zabývá vyhledáváním oblastí s vysokým obsahem adeninu a guaninu v molekule DNA. Jejich nalezení a stanovení náhodnosti, funkčnosti a konzervovanosti by snad mohlo vést k lepšímu pochopení uložení genetické informace v sekvenci DNA. První část práce se věnuje složení a struktuře DNA, její replikaci, transkripci a translaci v buňce. Je v ní přiblížen pojem genom. Následuje kapitola, která se věnuje numerickému zpracování sekvenčních dat DNA, nezbytných k dalšímu zpracování za pomoci výpočetní techniky. Je uvedena metoda denzitních vektorů, vhodná pro vyhledání požadovaných úseků sekvence DNA. V následující části práce je navržena a pomocí programovacího prostředí MATLAB realizována aplikace pro vyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanin. Poslední část práce tvoří analýza genů člověka, šimpanze a myši.cs
dc.description.abstractThis work deals with searching adenine and guanine rich regions. Their finding which determines the randomness and functionality may lead to better understanding genetic data storage in DNA sequences. The first part of the work describes the chemical composition and structure of DNA, its replication, transcription and translation. It contains the basic information about the genome. The next chapter deals with numerical representation of DNA sequences, necessary for a computer processing. Nucleotide density is a method suitable for searching adenine and guanine rich regions. The practical part of the work is an application designed and implmented in MATLAB environment. The last part is the analysis of human, chimpanzee and mice genes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectadenincs
dc.subjectguanincs
dc.subjectgenové databázecs
dc.subjectdenzitní vektorycs
dc.subjectDNAen
dc.subjectadenineen
dc.subjectguanineen
dc.subjectgene databaseen
dc.subjectnucleotide densityen
dc.titleVyhledávání oblastí bohatých na adenin a guanincs
dc.title.alternativeSearching adenine and guanine rich regionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:28cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65444en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:09:14en
sync.item.modts2020.03.31 07:02:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku jak je časově náročná vlastní analýza zpracovávaných dat. Studentka a odpověděla na otázky členů komise. Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record