Show simple item record

Social Security of Employees in European Union

dc.contributor.advisorBrychta, Karelcs
dc.contributor.authorVolná, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVOLNÁ, Z. Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other64391cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26126
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou koordinace systémů sociálního zabezpečení na unijní i vnitrostátní úrovni. Předkládá základní rozbor příslušné unijní právní úpravy. Na modelových příkladech je rovněž prezentována aplikace relevantních právních předpisů Evropské unie, které se k dané situaci vztahují, mj. je poukazováno i na související administrativní povinnosti. V poslední části jsou identifikovány problematické oblasti a prezentována obecná, ale i konkrétní doporučení, vztahující se k řešeným příkladům.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the coordination of social security systems at EU and national level. It presents basic analysis of the relevant EU legislation. The model examples show the application of relevant legislation of the European Union which relate to the situation, and mentions the context of relevant administrative duties. The last part identifies the most problematic areas and proposes some general, but also specific recommendations related to the examples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSociální zabezpečenícs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectNařízení o sociálním zabezpečenícs
dc.subjectkoordinace systémů sociálního zabezpečenícs
dc.subjectprincipy koordinacecs
dc.subjectpříslušnost k právním předpisůmcs
dc.subjectEvropská unie.cs
dc.subjectSocial securityen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectRegulation on social securityen
dc.subjectcoordination of social security systemsen
dc.subjectprinciples of coordinationen
dc.subjectdetermination of the legislation applicableen
dc.subjectEuropean Union.en
dc.titleSociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské uniics
dc.title.alternativeSocial Security of Employees in European Unionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-07cs
dcterms.modified2013-06-17-09:45:22cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid64391en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:32:36en
sync.item.modts2020.03.30 20:27:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠevečková, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky oponentky diplomové práce, viz příloha. Zodpovězeno. 1) Prof. Živělová: Proč Vaše analýza končí rokem 2009, je to z důvodů nedostupnosti údajů? Myslíte, že po roce 2009 nastaly výrazné změny v analyzované situaci? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record